Utenos Krašuonos progimnazijoje įrengtas medžio apdirbimo kabinetas

nr1Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenos regioninis profesinio mokymo centras ir Utenos Krašuonos progimnazija plėtodami bendradarbiavimą mokslo, mokymo srityje, efektyviai naudodami mokslui skirtas lėšas ir siekdami užtikrinti nuoseklaus mokymosi tęstinumą, baigusiems pagrindinio ugdymo I dalį bei siekiantiems įgyti profesinį išsilavinimą 2012 m. rugsėjo 6 d. sudarė bendradarbiavimo sutartį. Pagal šią sutartį kiekviena iš šalių prisiėmė tam tikrus įsipareigojimus.

Vienas iš Krašuonos progimnazijos įsipareigojimų – naudojant ES ir rajono savivaldybės lėšas įrengti medžio apdirbimo kabinetą. 2013 metų sausio 29 d. įvyko šio kabineto atidarymas. 

nr2Jame dalyvavo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Ekonominės plėtros ir projektų valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Gildutis, Utenos regioninio profesinio mokymo centro vadovas Zenonas Alekna, BĮ UAB „Hardim“ direktorius Rolandas Žygelis, Utenos rajono ugdymo įstaigų technologijų mokytojai, Krašuonos progimnazijos mokytojai ir mokiniai.nr3