Gerosios patirties sklaidos renginys Utenos vaikų lopšelyje — darželyje „Šaltinėlis"

2013 m. gruodžio 13 d. Utenos vaikų lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis" vyko rajono metodinis renginys, kurio metu buvo pristatomi ilgalaikiai bendruomenės projektai, kuriais siekiama visuminio vaikų ugdymo(si). Renginio metu buvo pristatyti žodiniai pranešimai: „Smėlio paslaptys" (vyr. auklėtoja Indrė Venclovienė), „Sveikata - pati didžiausia vertybė" (auklėtoja metodininkė Danutė Andrijauskienė), „Tegu vaikai ir paukščiai skraido" (auklėtoja metodininkė Ligita Drobelienė), „Polka tinka kiekvienam — tiek jaunam, tiek ir senam" (vyr. muzikos mokytoja Dalė Pranskūnienė), „Aš galiu" (auklėtoja Diana Tumėnienė). Pateikti stendiniai pranešimai: „Velykų medis" (vyr. auklėtoja Jolanta Tylienė), „Sušildykim Kalėdų eglutę" (vyr. auklėtoja Alma Bražionienė), „Menų kambarėlio" integracija į bendruomenės projektus" (dailės mokytojas metodininkas Laimonas Šmergelis), „Vaikai yra laimingi, pasinėrę į gamtos pasaulį" (vyr. auklėtoja Irma Lukoševičienė, vyr. auklėtoja Jolanta Tylienė, auklėtoja metodininkė Ligita Drobelienė), „Šaltinėlio" bendruomenė siekia gyventi sveikiau" (vyr. auklėtoja Jolanta Tylienė, auklėtoja metodininkė Ligita Drobelienė). Renginį papuošė įstaigos ugdytinių dainos, šokiai, tarmiškai pasekta pasaka „Paukščių medis".

Vaikų lopšellio-darželio „Šaltinėlis" informacija

DSC08127
DSC08132
DSC08138
DSC08158
1/4 
start stop bwd fwd