2013 m. spalio 21 d. metodinis seminaras Utenos ir Vilniaus regionų andragogams Utenos Dauniškio gimnazijoje

metodinis seminaras Utenos ir Vilniaus regionų andragogams Dauniškio gimnazijoje Spalio 21-ą dieną Utenos Dauniškio gimnazijoje, suaugusiųjų mokymo skyriuje vyko metodinis seminaras Utenos ir Vilniaus regionų andragogams „Inovatyvioji suaugusiųjų ugdymo patirtis, poreikiai ir galimybės". Utenoje viešėjo atstovai iš Visagino Draugystės vidurinės mokyklos, Visagino valstybinio kalbos centro, Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro, Ugdymo plėtotės centro, Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro ir Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos pedagogai.

Apie suaugusiųjų ugdymo gaires, poreikius ir problemas kalbėjo Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro direktorė, Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacijos pirmininkė Natalja Kimso. Lektorė pristatė įžvalgas, kad su dabartinėmis reformomis apsunkinta sąveika su regioninio lygmens švietimo politikos ir suaugusiųjų švietimo įstaigomis. Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacijos pirmininkė Natalja Kimso pristatė asociacijos pasiūlymus esančiai padėčiai tobulinti. Tai būtų tęstinio mokymo skyriaus ŠMM steigimas bei veiklos koordinavimas; konstruktyvaus dialogo kūrimas, bendradarbiavimas su socialiniais partneriais rengiant suaugusiųjų švietimą reglamentuojančius dokumentus; rengiant teisės aktų projektus rekomenduojama pasitelkti teisės, finansų ir suaugusiųjų švietimo srities specialistus, šiuos aktus viešai skelbti ŠMM tinklapyje, MK liberalizavimas, suteikiant švietimo institucijoms galimybę plėtoti neformalųjį (alternatyvų) suaugusiųjų švietimą.

Savo pedagogine patirtimi su kolegomis iš kitų miestų pasidalino Utenos Dauniškio gimnazijos andragogai. Sveikinimo žodį kolegoms tardamas Utenos Dauniškio gimnazijos direktorius Donatas Juodelė pristatė gimnazijos bendruomenę ir tradicijas. Komunikavimo ir socialinės kompetencijos disputo metodą pamokose pristatė Loreta Bareikienė, Utenos Dauniškio gimnazijos andragogų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja.

Apie komunikavimo kompetencijos ugdymą anglų kalbos užsiėmuose kalbėjo Dauniškio gimnazijos anglų kalbos vyr. mokytoja Daiva Rimšienė. Kultūrinės kompetencijos ugdymo neformalaus švietimo užsiėmimuose būdus pristatė Utenos Dauniškio gimnazijos socialinė pedagogė Laura Peršonienė.

Po pertraukėlės Utenos Dauniškio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Valentina Unton pakvietė andragogus apžiūrėti gimnazijos edukacines mokymosi erdves ir jų panaudojimo galimybes formaliajame ir neformaliajame švietime. Seminaras baigėsi pedagogų edukacine programa-išvyka į Vytauto Valiušio keramikos muziejų.