Debatai kaip mokymo forma

mokomojo filmo „Debatai – proto mankšta“ aktoriaiUgdymo Plėtotės Centras ir ŠMM vykdo projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra", kurio tikslas skleisti mokytojų, dirbančių įvairiose Lietuvos mokyklose, patirtį, pristatyti skirtingas mokyklas, skirtingus ugdymo metodus, sukurti 50 metodinių mokomųjų filmų.
2013 m. rugsėjo 26 dieną į Utenos r. Užpalių gimnaziją atvyko filmavimo grupė filmuoti mokomojo filmo „Debatai – proto mankšta", kuris turėtų pristatyti debatus kaip mokymo metodą.

mokomojo filmo „Debatai – proto mankšta“ aktoriaiDebatų metodas Užpalių gimnazijoje turi įdirbį, jo taisykles gerai žino mokiniai ir mokytojai, jis arba jo elementai yra naudojami tiek formaliame, tiek neformaliame ugdyme. Šio metodo pagalba galima ugdyti pagrindines ugdymo proceso kompetencijas: mokymąsi mokytis, komunikavimo gimtąja ir užsienio kalbomis, informacinio komunikavimo, kultūrinę, rasti vietos saviraiškai, pilietinei, asmeninei pozicijai išreikšti, mokytis vertinti ir įsivertinti, dirbti komandoje, mokėti ne tik argumentuotai kalbėti, bet ir klausytis, gilinti žinias ir jas panaudoti pasakojant, diskutuojant. Aš, kaip istorijos mokytoja metodininkė, debatų klubo vadovė su savo mokiniais pristatėme debatus – pamoką K. Pooperio stiliumi tema „Jaunimas pats kaltas dėl jaunimo didelio nedarbo". Pamokos tikslas - parodyti pagrindines metodo dalis, jo suteikiamas galimybes kompetencijoms ugdyti, debatuojančių ir stebinčių mokinių emocijas ugdymo Fimavimo akimirkaprocese, formas ir galimybes įsivertinti savo ir įvertinti kitų veiklą, pasiekimus, naudojant debatus.
Pamoką stebėjo ir metodą komentavo debatų ekspertė, Utenos A. Šapokos gimnazijos istorijos mokytoja ekspertė D. Dūdėnienė. Savo nuomonę apie debatų metodo naudą išsakė mokiniai S. Laurinėnaitė, K. Kubiliūnas, G. Stanislovėnaitė, E. Širvytė, E. Meškauskis, A. Damauskaitė. Savo poziciją diskutuojamu klausimu turėjo galimybę išreikšti kiekvienas pamokos dalyvis.
Trečias debatų ekspertas - žurnalistas A. Perednis, Jis moderuoja politinius debatus per Lietuvos Nacionalinį radiją ir televiziją. Tikimės, kad mokinių debatų metodą jis įvertins teigiamai.
Šio projekto įgyvendinimas Užpalių gimnazijoje suteikė naujų patirčių mokiniams ir mokytojams. Visi turėjome galimybę susipažinti su filmo kūrimo subtilybėmis. Realybėje matyti kaip ir ką dirba režisierius, režisieriaus padėjėjas, operatorius, garso režisierius, stilistas.

Užpalių gimnazijos Istorijos mokytoja metodininkė N. Braukylienė