Trečiaisiais projekto metais „Kūrybinėse partnerystėse" dalyvauja daugiausia mokyklų

Kūrybinės partnerystėsDovilė FRANCKEVIČIENĖ
Viso 97 Lietuvos mokyklos 2013 – 2014 mokslo metais dalyvaus „Kūrybinių partnerysčių" projekte. Trečiaisiais projekto įgyvendinimo metais „Kūrybinės partnerystės" išsiplečia į tris kūrybiško mokymosi programas. Šiais mokslo metais prie „Kūrybinių partnerysčių" prisijungia 45 ligi šiol projekte nedalyvavusios mokyklos. 26 jų pakviestos po birželį pasibaigusios nacionalinės atrankos, dar 19 mokyklų pakviesta iš rezervinio atrankos sąrašo.

Naujais mokslo metais į „Kūrybinių partnerysčių" projektą įsitraukė trys iki šiol projekte nedalyvavusios Utenos regiono mokyklos. „Tyrinėjančių mokyklų" programoje pasitaikiusia galimybe kūrybiškai veikti gali džiaugtis Utenos rajono Užpalių gimnazija, Rokiškio Senamiesčio progimnazija bei Visagino „Draugystės" vidurinė mokykla. „Pokyčių mokyklų" programoje veiklas tęs ne pirmus metus projekte dalyvaujančios Utenos regiono mokyklos – kūrybinę patirtį toliau augins Utenos Krašuonos progimnazija, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Rokiškio rajono Obelių mokykla-vaikų darželis ir Anykščių rajono Viešintų pagrindinė mokykla. Kūrybinę kelionę toliau tęs šiemet jau reorganizuota Utenos r. Sudeikių mokykla-daugiafunkcis centras, Molėtų pradinė mokykla, Rokiškio rajono Pandėlio bei Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos. Pastarosios ugdymo įstaigos naujais mokslo metais dalyvaus „Tyrinėjančių mokyklų kubu" programoje. Iš viso 10 regiono mokyklų 2013-2014 mokslo metais į savo bendruomenes priims kūrėjus, kurie atitinkamą laiką dirbs su vaikais bei mokytojais, keldami klausimus, priimdami iššūkius, bandydami kūrybiškai pažvelgti į mokymosi procesą, jo eigą organizuodami neįprastose, netradicinėse aplinkose, žadinančiose ne tik vaikų smalsumą, bet ir motyvaciją mokslui. Praėjusių projekto metų patirtis parodė, kad mokymasis gamtoje, mokyklos koridoriuje, ant jos stogo ar kitose, visai netikėtose erdvėse, veikiant kartu su meninio sektoriaus atstovais, ne tik yra įdomus ir priimtinas mokiniams, bet dažnai tampantis iššūkiu mokytojams, besimokantiems lanksčiau ir kūrybiškiau pažvelgti į ugdymo procesą.
Pirmus metus projekte dalyvaujančios mokyklos, „Tyrinėjančių mokyklų" programoje tyrinės savo mokymosi aplinką, ieškos, kaip mokinius sudominti ir paskatinti mokytis, bendradarbiauti, imtis atsakomybės ir iniciatyvos. Integruotos, kūrybiškos pamokos drauge su kūrėjais vyks nedidelėse moksleivių grupėse ar klasėse.
Antrus ir trečius metus tęsiančios kūrybiško mokymosi projektus mokyklos šiemet dalyvauja dviejose programose – „Pokyčių mokyklų", kuri vienija apie šimtą moksleivių bei mokytojų ir naujojoje – „Tyrinėjančių mokyklų kubu" (TM3) programoje, apimančioje vieną klasę ar grupę moksleivių. Abiems šioms programoms būdinga tai, kad projekto metu mokyklos pritaiko „Kūrybinių partnerysčių" sukurtą ir įdiegtą įsivertinimo metodiką – Kūrybinės mokyklos raidos modelį bei įsteigia mokytojų klubus.
„Mokytojų klubo idėja kilo iš poreikio paskatinti mokytojus aktyviau įsitraukti į „Kūrybinių partnerysčių" projektą, padrąsinti juos taikyti kūrybiško mokymosi metodus kasdieniame savo darbe, dalintis gerąja patirtimi su kolegomis, padėti vieni kitiems įveikti iškylančius iššūkius ir diegti atvirumo bei refleksijos kultūrą mokykloje. Tikimės, kad tokie kūrybiškų mokytojų klubai išliks ir užtikrins kūrybiško mokymosi tvarumą", – sakė „Kūrybinių partnerysčių" projekto Mokyklų grupės vadovė Živilė Kubilienė.
Pasak pašnekovės, naujojoje „Tyrinėjančių mokyklų kubu" programoje šiais mokslo metais dalyvauja 15 mokyklų, o „Pokyčių mokyklų" programoje projektinę veiklą tęsia 37 mokymosi įstaigos.
Visas 2013 – 2014 mokslo metais „Kūrybinėse partnerystėse" dalyvaujančių mokyklų sąrašas skelbiamas projekto svetainėje internete www.kurybinespartnerystes.lt
„Kūrybinių partnerysčių" programa Lietuvoje įgyvendinama pirmą kartą sėkmingos to paties pavadinimo programos, veikiančios Jungtinėje Karalystėje, pagrindu. 2011–2014 metais programoje dalyvaus daugiau kaip 4000 mokinių iš 100 Lietuvos mokyklų. Projektas vykdomas Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva, iš dalies remiamas Europos socialinio fondo. Projektą „Kūrybinės partnerystės" įgyvendina Ugdymo plėtotės centras.