Informacija apie 2013 m. brandos egzaminus

Brandos egzaminų pasirinkimo statistika
2013 m. Utenos rajone prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 570 kandidatai - tai 153 kandidatais mažiau negu praėjusiais metais, iš jų 438 - bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, 95 -Utenos regioninio profesinio mokymo mokiniai, 30 - suaugusiųjų klasių absolventai bei 7 buvę mokiniai ir 13 eksternų.
Šalyje NEC duomenimis prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 39980 kandidatų (2012 metais - 44852 kandidatai). Tai 4872 kandidatais mažiau negu praėjusiais metais.
Brandos atestatui privalu išlaikyti du brandos egzaminus. Dauguma (75 proc.) rajono abiturientų laikė 4 arba 3 mokomųjų dalykų egzaminus. Pagal abiturientų pasirinkimus populiariausi rajone valstybinai brandos egzaminai po privalomojo lietuvių kalbos ir literatūros egzamino, kaip ir pernai, buvo - istorija (320 kandidatai - 56,1 proc), anglų kalba (299 kandidatai - 52,5 proc.) ir matematika (282 kandidatai - 49,8 proc). Šalyje pagal pasirinkimų skaičių: valstybinis anglų kalbos egzaminas - 16998 kandidatas, valstybinis istorijos - 16213 kandidatų ir matematikos - 15973 kandidatai.

Utenos rajono abiturientų brandos egzaminų rezultatai
Šiemet Utenos rajone 20 abiturientų gavo aukščiausius įvertinimus 100 balų, iš jų 15 - AdolfoŠapokos gimnazijos, po 2 - Dauniškio ir Užpalių gimnazijos ir 1 - „Saulės" gimnazijos abiturientas. Palyginimui ankstesniais metais šimtukininkų vidutiniškai būdavo 9-10 mokinių. Džiugu, kad Dauniškio gimnazijos abiturientė Lingailė Skeirytė gavo ne vieno, o dviejų dalykų (anglų k., lietuvių k. ir literatūros) aukščiausius įvertinimus. Išskirtini A.Šapokos gimnazijos abiturientės Justinos Aglinskaitės surinkusios net trijų mokomųjų dalykų (anglų k., matematikos ir fizikos) aukščiausius įvertinimus. Liepos 12 d. (penktadienį) LRV Ministras Pirmininkas Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Didžiojoje menėje surengė priėmimą abiturientams, gavusiems 3 ir daugiau šimtukų brandos egzaminų sesijoje. Į šią šventę pakviesta Justina Aglinskaitė - vienintelė Utenos rajono abiturientė. Pagal mokomuosius dalykus - daugiausia šimtukų abiturientai surinko iš anglų k. - 16, lietuvių kalbos ir literatūros - 3, matematikos - 2 ir po vieną šimtuką - fizikos, matematikos ir biologijos mokomųjų dalykų.