Naudoju popierių – sodinu medį

5b klasės mokiniai prie vieno iš sukurtų stilizuotų medžiųUtenos Vyturių progimnazija, kartu su 120 Lietuvos mokymo įstaigų, dalyvauja respublikiniame pilietiškumo ugdymo projekte „ Kuriame respubliką". Projektas, didelis dalyvių skaičiumi, yra įdomus ir savo struktūra: įvairias mokymo įstaigas jungia bendras tikslas ir „ Kuriame respubliką" pavadinimas, tačiau, kiekviena dalyvaujanti mokykla, pasirinkusi sritį ir temą, turėjo sugalvoti savo projektuką, naudingą mokyklos bendruomenei, pilietiškai ugdantį jauną žmogų. Vyturių progimnazijos projektuko tema - „Naudoju popierių – sodinu medį".

2012 metų gruodžio mėnesį vykusiame Utenos rajono projekto dalyvių (Užpalių gimnazija, Adolfo Šapokos gimnazija, Utenos kolegija, Krašuonos progimnazija, Vyturių progimnazija) susitikime buvo aptarta pilietiškumo sąvoka, pilietiškumo ugdymo keliai ir būdai, įvardintos žmogiškosios savybės, kurių reikia sklandžiam projekto vykdymui, aptarti projekto struktūros bei vykdymo ypatumai.Utenos r. savivaldybės teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė J.Paragytė mokiniams rodo Utenos miesto želdinių planą
Vyturių progimnazijos projektuko „Naudoju popierių – sodinu medį" tikslas yra ugdyti atsakingą vartojimą, skatinti tausoti ir puoselėti mus supančią aplinką. Prieš pasirinkdami temą, mokiniai atliko popieriaus suvartojimo kiekio ir vartojimo įpročių apklausas įvairiose Utenos miesto įstaigose, stebėjo ir aptarė popieriaus suvartojimo kiekį savo mokykloje, svėrė kuprines ( pastebėta, jog pirmoko kuprinė yra sunkesnė nei aštuntoko) bei skaičiavo kiek popierinių daiktų tūno 1-8 klasių mokinukų kuprinėse, aiškinosi iš ko gaminamas popierius, popieriaus kelią susieję su medžiu, mokiniai atkreipė dėmesį į masinį miškų kirtimą, oro taršos poveikį miškams, pastebėjo gamtos stichijų daromą žalą miškų masyvams (besikartojančių vėtrų nusiaubtus Utenos miesto parkus, išvartytus medžius Vyturių progimnazijos kieme). Rinkdami temą bei planuodami veiklas bendravome su Utenos švietimo centro direktore V.Bujanauskiene, kuri davė daug naudingų patarimų.

2013 metų sausio – balandžio mėnesiais mokykloje netrūko įdomių veiklų, susitikimų ir išvykų. Mokiniai surinko 1.500 kilogramų makulatūros, už gautus pinigėlius pirko tualetinį popierių, piešė plakatus, popieriaus taupaus naudojimo tema, kiekvienoje klasėje „apsigyveno" dėžutės, pavadintos „Panaudoki dar kartą", į kurias mokytojai irVyturiukai ir šauliai plušo petys į petį mokiniai deda jau kartą panaudotą popierių, kurio antroji pusė yra švari, sukurtos ir eksponuotos erdvinės figūros iš senų laikraščių ir kitų antrinių žaliavų, mokiniai žiūrėjo mokomąją medžiagą, mokančią iš jau kartą naudoto popieriaus pasigaminti dekoratyvinį popierių namų sąlygomis, mokykloje vyko kasmetinis Vyturio dienos renginys, kurio metu buvo įvardinti ir paskatinti aktyviausi, pilietiškiausi bendruomenės nariai, kiekviena klasė ir keletas bendrų mokyklos erdvių pasipuošė iš antrinių žaliavų sukurtais įvairiausiais stilizuotais medžiais (ačiū socialiniam partneriui mokyklai-darželiui „Eglutei" už du kūrybiškus stilizuotus medžius), surengta piešinių paroda tema „Stebuklingi draugystės medžiai", rinkta, aptarta ir eksponuota medžiaga apie įvairius medžius, keletą kartų lankytasi Utenos miesto savivaldybės teritorijų planavimo skyriuje bei Utenos miškų urėdijoje.
Kadangi šiais metais pavasaris atkeliavo vėlai, projekte suplanuotas medelių sodinimas prasidėjo tik gegužės pirmojoje pusėje. Mokiniai ir projekto vadovai, lankęsi Utenos miškų urėdijoje, buvo labai draugiškai sutikti. Urėdijos darbuotojai ne tik pasakojo apie miškininko profesiją, įvairių medelių sodinimo ir priežiūros ypatumus, bet ir kvietė dalyvauti gamtosauginiuose projektuose bei glaudžiai bendradarbiauti ir kitais metais, o taip pat padovanojo eglaičių ir juodalksnių sodinukų. Miškų urėdijos darbuotojos D.Pelėdienės atvežtos jaunos eglaitės papuošė audrų nuniokotą progimnazijos teritoriją, juodalksnių sodinukai buvo pasodinti Dauniškio ežero rytinėje pakrantėje. Parenkant sodinimo vietą ir sodinant medelius talkininkavo Utenos savivaldybės teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistė J.Paragytė, kartu su 6a klasės mokiniais ir jų auklėtoja D.Kairiene uoliai darbavosi ir sodinančius mokinius saldumynais paskatino Utenos rajono projekto dalyvių koordinatorė R.Mikalauskienė. 5-8 klasių mokiniai, kartu su būreliu penktokų iš Aukštakalnio progimnazijos, jaunaisiais šauliais ir miškų urėdijos darbuotojais Ąžuolijos miške sodino eglaites ir ąžuoliukus. Daugumai mokinių tai buvo nauja, įdomi ir labai naudinga patirtis, o, po turiningai praleistos dienos, šaulių virta košė buvo neapsakomai gardi.
Gegužė ir birželis negaili lietaus. Gal kas pyksta, o mes, medelių sodintojai, tuo labai džiaugiamės, matydami prigijusius mūsų pasodintus medelius, tiesiančius į saulę savo liaunus ūglius.


Projekto koordinatorė anglų kalbos mokytoja Ramunė Sabaliauskienė