2013 m. birželio 3 d. Dauniškio ežero žvilgsnio palydėti

Karolina RakauskaitėŽodis – Dievo dovana. Gal todėl tradicinė „Žodžio pavasarėlio" šventė birželio 3 d. surengta prie švenčiausios Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės, koplyčios, ant Dauniškio ežero kranto. Veikiau tai buvo ne „Žodžio pavasarėlio", o „Žodžio pavasarėliui" šventė, nes tarsi atsisveikinta su pavasariu, kuriam skirtas ne vienas posmas. Susimąstymo apie praėjusį laiką gaida skambėjusios eilės ir dainos buvo skirtos ir prie rašinių palinkusiems abiturientams, ir pačiam sau, atsisveikinančiam su tam tikru gyvenimo etapu, juk penktokai jaučiasi šeštokais, šeštokai – septintokais, septintokai – aštuntokais, o aštuntokai – gimnazistais. Todėl virkavo smuikas Aukštakalnio progimnazijos 8a klasės mokinės Agnės Varnaitės rankose, todėl liejosi mąsli saksofono melodija, kurią pagrojo 7a klasės mokinė Karolina Rakauskaitė.
Eilės ir dainos buvo skirtos ir Tėvynei, Gimtinei. Mokytojos Jūratės Katinienės vadovaujamas mergaičių ansamblis atliko kūrinį pagal Justino Marcinkevičiaus eilėraštį „Tai gražiai...". Savo eilėraščius skaitė ne tik mokiniai, bet ir jų mokytojos. Lituanistė Eleonora Buičenkienė perskaitė eilėraštį su linkėjimu „Vilčių sparnais skrieti" savo mokiniams. Lituanistė Rima Malaiškienė skaitė eilėraščius, skirtus besiilsintiems koplytėlės papėdėje partizanams.

Bet jaunoje širdelėje daug ir džiaugsmo, kurį atneša svajonė ir tikėjimas jos išsipildymu. Todėl ir linksmai, ir svajingai skambėjo 7c klasės mokinio Justo Gasio, 7a klasės mokinės Gretos Deniušytės gitaros. Gitarai pritariant dainavo 7e klasės mergaitės Agnė Jasaitytė, Samanta Potiejūnaitė, Faustina Markauskaitė, Gabija Ryliškytė, Evelina Bimbaitė ir Beata Guobužaitė.
Padrąsinančiu akordu kurti, svajoti, ieškoti baigėsi šventė, kai ansamblis sudainavo dainą „Nebijok". Ir išsinešė kiekvienas Dauniškio ežero žvilgsnį, pušų ošimą, po kuriuo tyliai ilsisi tie, kurie kovėsi už mūsų laisvę ir, žinoma, už žodžio laisvę.