2013 m. birželio 8-9 d. vaikų ir jaunimo folkloro festivalyje-stovykloje „Zalvynė" dalyvavo vaikų lopšelio darželio „Želmenėlis" folkloro ansamblis KUPOLYTĖ

Zalvynė 20132013 m. birželio 8-9 dienomis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis-stovykla „Zalvynė" dešimtąjį kartą sukvietė Lietuvos moksleivius į Zarasus. Utenos vaikų lopšelio darželio „Želmenėlis" folkloro ansamblis KUPOLYTĖ, lydimas vadovės Elenos Kiškienės ir pedagogės Gitos Juškėnienės tradiciškai išsiruošė į kelionę.  Šiemet festivalyje dalyvavo svečiai iš tolimojo Sankt-Peterburgo, Vyborgo rajono vaikų kūrybos namų „Sovremenik" folkloro ansamblis „Gornica". Pirmąją dieną vyko festivalio atidarymas ir autentiškų teminių programų bei improvizacijų koncertas Zarasų kultūros centro salėje.

Po pietų - tarmių ir kulinarinio paveldo popietė "Kic kic kermošiun" Šlyninkos vandens malūne. Kitą dieną po mišių folkloro ansambliai atidarė „Dainų skryneles" Vajasiškio, Turmanto bei Baltriškių bažnyčių šventoriuose. Baigiamasis festivalio akcentas - sutartinių ratas - vyko Šavašos pažintiniame take. Kaip pažymi šio festivalio sumanytoja ir organizatorė Zarasų kultūros centro etnologė Rima Vitaitė, „Zalvynė" - tai projektas, skatinantis jaunimo tautinę savimonę, kūrybiškumą, gyvųjų tradicijų tęstinumą ir paveldo studijas.

Violeta Develienė