Atviros istorijos pamokos bendruomenei

Paminklo sukilėliams ir jų vadui P. Červinskiui restauravimasPraeities žinojimas, dabarties išmanymas, lemia teisingą ateities supratimą. Šiuos metus LR Seimas paskelbė 1863/64 metų sukilimo metais.
Užpalių krašto žmonės visada dalyvavo istorijos įvykiuose. Smagu, kad ir šiandien jiems svarbūs šalies įvykiai, įdomi savo krašto praeitis.
Užpalių gimnazija drauge su Užpalių kultūros centru vedė atviras istorijos pamokas mokiniams bei bendruomenės nariams.
Pirmoji pamoka vyko Užpalių kultūros centre. Centro direktorė B. Minutkienė, pasinaudodama Lietuvos televizijos archyvine medžiaga, pristatė 1863/64 metų sukilimą Lietuvoje, sukilimo vadus, carinės Rusijos politiką Lietuvoje, atskleidė M. Muravjovo – Koriko vaidmenį malšinant sukilimą, naikinant lietuvybę.

Paminklo sukilėliams ir jų vadui P. Červinskiui restauravimasAntroji pamoka buvo skirta sukilimui Užpaliuose paminėti, pagerbti žmones, kurie pasirūpino sukilimo paveldu. Mokiniai, dalyvaujantys projektuose „Kurkime respubliką" ir „Rūpinamės 1863 metų sukilimo paveldu" dirbo drauge: rinko medžiagą apie sukilimą ( D. Janušis, D. Laurinėnaitė, M. Kubiliūnaitė), rūpinosi paminklo sukilėliams ir jų vadui P. Červinskiui restauravimu (E. Meškauskis, E. Širvytė, S. Mikšytė, K. Kubiliūnas), sukūrė video filmą" Atmintys" (A. Juškaitė) , kuriame paminklo sukilėliams pastatymo Užpalių kapinėse iniciatorė V. Jovarienė pasakoja apie sukilimo vadą P. Červinskį, jo egzekuciją Užpaliuose, Užpalių valsčiaus gyventojų trėmimus po sukilimo. Ji prisiminė, kaip jai ir jos draugams kraštotyrininkams, drožėjui S. Karanauskui sovietmečiu 1983 m. pavyko pastatyti koplytstulpį sukilimui atminti.I. Gaigalaitė

I. Gaigalaitė, buvusi Užpalių gimnazijos mokinė ir mokytoja, dabar Utenos Kolegijos dėstytoja, papasakojo apie ekspediciją į Saratovo srities Talovkos, Litovkos, Čiornij Padenos kaimus, kur 1864 metais įsikūrė tremtiniai iš Užpalių, Dusetų valsčių.
Nuotraukų paroda iš asmeninio I. Gaigalaitės archyvo apie gyvenimą tremtyje pirmos pamokos metu buvo eksponuojama Užpalių kultūros centre, vėliau persikėlė į Užpalių gimnaziją. Kraštiečių šventės metu su šia ekspozicija galėjo susipažinti užpaliečiai, dabar gyvenantys kitur.
Atviros pamokos paskatino paskatino projekto „Kurkime respubliką" iniciatyvinės grupės narius kreiptis į seniūniją dėl paminklo restauravimo. I- IIg klasių mokiniai, vadovaujami mokytojo M. Gražio, atliko paruošiamuosius darbus, o seniūnija pasirūpino, kad paminklas būtų saugiai pastatytas į vietą. Paminklą papuošė gėlėmis B.ir R. Sabaliai.
Birželio 5 dieną mokiniai vadovaujami B. Minutkienės ir G. Indrašiaus išvyko į dviračių žygį sukilimo takais. Pirmoji vieta, kurią jie aplankė, paminklas P. Červinskiui ir 1863/64 metų sukilimo dalyviams, „žuvusiems už mūsų ir jūsų laisvę".

Istorijos mokytoja N. Braukylienė