2013 m. gegužės 10 d. Pirmoji rajoninė tikybos viktorina

Viktorinos akimirka2013 m. gegužės 10 dieną Utenos Aukštakalnio progimnazijoje vyko rajono mokyklų 5 - 8 klasių mokinių viktorina, skirta tikėjimo metams paminėti. Viktorinoje dalyvavo: Krašuonos, Vyturių, Rapolo Šaltenio ir Aukštakalnio progimnazijų bei Užpalių gimnazijos mokiniai. Susirinkusius svečius – dekaną Henriką Kalpoką bei Dauniškio tikybos mokytoją Julių Morkūną, viktorinos dalyvius bei juos atlydėjusias palaikymo komandas pasveikino progimnazijos direktorius Arvydas Šilinskas, o renginį giesme pradėjo muzikos mokytojos J. Katinienės vadovaujamas kolektyvas. Viktorinos užduotys, kurias parengė Aukštakalnio progimnazijos tikybos mokytojas Mindaugas Laučius, mokiniams buvo įdomios, netikėtos, verčiančios pamąstyti. Nepastebimai greit prabėgo pirmojo tokio rajoninio renginio laikas. Nuoširdus ačiū dekanui Henrikui Kalpokui už saldžias dovanas viktorinos dalyviams bei suvenyrus mokytojams. Po viktorinos organizatoriai pakvietė tikybos mokytojus į etnografijos muziejų aptarti įvykusį renginį.