2013 m. balandžio 10 d. Socialinės tarnystės savanoriai Užpaliuose

2013 04 10„Priėmimas ir pasidalijimas yra vienintelis tikrai kilnaus žmogiško ryšio būdas, nes tik juose žmogus yra tikrai žmogus, reiktų pasakyti yra santykis su Begalybe". (Kun. Luigi Giussani)
2013 m. balandžio 10 dieną Užpalių bibliotekoje viešėjo organizacijos SOTAS savanoriai, globėjų bendrosios programos mokytojai Andrius Atas ir Nijolė Giknienė. Jie susirinkusius supažindino su organizacija SOTAS, kurios misija – gerinti žmogaus gyvenimą, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir suaugusiųjų ugdymui. Organizacijos veikla grindžiama krikščioniškomis vertybėmis.

Trečiadienio dienos susitikimas prasidėjo dalyvių susipažinimu, savo nuomonės globos klausimais išsakymu. Susitikime dalyvavo ne vien tik užpaliečiai, bet ir šeimynų mamos iš Utenos, Kuktiškių, atstovės iš Utenos vaikų globos namelių. A. Atas ir N. Giknienė labai atidžiai išklausė dalyvių prisistatymus, gyvenimiškų situacijų pasakojimus, kiekvienam atvejui turėjo patarimą, tai nuteikė visus pozityviai veiklai susitikimo metu. Globojamo vaiko auklėjimas yra vienas sudėtingiausių vaiko globos procesų, todėl svečiai pasakojo apie vaikų globą, supažindino su Italijos ir Lietuvos globėjų gerąja patirtimi. Jie sakė, kad svarbiausia yra be tėvų globos likusiems vaikams suteikti šilumą, dėmesį, rūpestį taip pat užtikrinti jų tinkamą lavinimą.

Kasmet Lietuvoje apie 2500 vaikų netenka tėvų globos, todėl tokie susitikimai padeda iš arčiau susipažinti su laikinosios globos galimybėmis tėvų meilės ir šilumos netekusiems vaikams. Užpalių krašte yra nemažai šeimų, kurios jau suteikia prieglobstį, sudaro normalias gyvenimo sąlygas, dalija savo meilę ir rūpestį nors daliai be tėvų globos likusių vaikų.
Tikime, kad tokie susitikimai turintiems galimybes padės apsispręsti sumažinti be globos likusių vaikų skaičių.
Šis susitikimas organizuotas įgyvendinant Utenos r. Užpalių gimnazijos projektą „Patraukli biblioteka – geresnės gyvenimo kokybės garantas" pagal Utenos regiono vietos veiklos grupės parengtą strategiją „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas" I prioriteto „Utenos rajono kaimo infrastruktūros, verslo ir amatų plėtra"1.1 priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra".


Bibliotekininkės Vida Juškienė ir Rena Šliogerienė