Aukštakalnio progimnazijos mokytojos dalyvavo tarptautinėje konferencijoje

2013 m. balandžio 12 dieną Utenos Aukštakalnio progimnazijos matematikos mokytojos metodininkės Angelė Bareikienė ir Alma Varatinskienė dalyvavo tarptautinėje mokytojų konferencijoje „Darbas su gabiais mokiniais. Pasidalijimas gerąja darbo patirtimi", kurią organizavo Vilniaus lietuvių namai. Šioje konferencijoje pedagogės skaitė pranešimą „Matematikai gabių vaikų ugdymas Utenos Aukštakalnio progimnazijoje", taip pat išklausė kitų respublikos mokyklų mokytojų ir užsienio lektorių patirtį dirbant su gabiais mokiniais. Konferencijos metu daug buvo kalbama apie gabių vaikų atpažinimą, įvertinimą, darbo pamokose ir popamokinėje veikloje metodus, dalyvavimą tiriamuosiuose darbuose.


Utenos Aukštakalnio progimnazijos direktroriaus pavaduotoja ugdymui
Jolita Zaukevičiūtė