Muzika tvirtai sujungė Comenius projekto partnerius

Pirmą kartą Utenos r. Leliūnų pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai pradėjo dalyvauti tarptautiniame Comenius daugiašalės partnerystės projekte „Muzika kaip kultūrinio identiteto perteikėja". Projekto tikslas - pažinti XX amžiaus muziką ir muzikus per 60 –ies metų laikotarpį, tuo pačiu suteikti mokiniams muzikos, filosofijos, IT ir anglų kalbos žinių, gebėjimo dainuoti ir muzikuoti, pažinimo ir pagarbos kitų šalių tradicijoms. Mūsų projekto koordinatorė - Ispanija, o partneriai – Italija ir Čekija.
Įgyvendinant šio projekto veiklas, antrasis projekto susitikimas vyko 2013 m. balandžio 10-14 dienomis Italijoje, Neapolyje, Instituto Superiore "GENTILESCHI" mokykloje.
Į susitikimą vyko Utenos r. Leliūnų pagrindinės mokyklos l.e. direktoriaus pareigas Ina Gutaravičienė, mokytojai Loreta Tarvydienė, Asta Tidikienė ir mokiniai Silvija Stankevičiūtė, Inga Bilaišytė, Adelė Morozovaitė, Aivaras Šapoka.

2013-04-11Instituto Superiore "GENTILESCHI" mokykloje mokiniai visą pusdienį dalijosi savo įgyvendintomis veiklomis: Mover Maker, PowerPoint ir Prezi pateiktyse pristatė Čekijos, Ispanijos, Italijos bei Lietuvos žymiausius XX a. muzikus ir dainininkus, klausėsi jų kūrinių ir dainų įrašų ir patys dainavo. Kiekvienos partnerinės mokyklos atstovai pristatė pačių populiariausių dainų įrašus ir vertimus į anglų kalbą. Mūsų mokiniai dar pristatė foto parodą „XX a. Lietuvos žymiausieji muzikai" , fotonuotraukų koliažą, atliktą su Picasa programa bei įrašų studijoje Utenos r. Leliūnų pagrindinės mokyklos mokinių įdainuotą ir harmonizuotą lietuvių liaudies dainą „Saulelė raudona". Be šių veiklų, kiekvienos šalies mokiniai piešė šio projekto logo, Geriausiai pripažintu projekto logo tapo Utenos r. Leliūnų pagrindinės mokyklos mokinės Rūtos Šiukščiūtės logo. Mokytojai diskutavo, svarstė ir tarėsi kaip sėkmingiau įgyvendinti ir tęsti numatytas šio projekto veiklas, kalbėjo apie sklaidos darbus, pradėtus eTwinning puslapyje ir numatė ateinančio projektinio susitikimo datą ir vietą. Susitikimo metu domėjomės Instituto Superiore "GENTILESCHI" mokyklos mokytojų ir administracijos darbu, lankėmės pamokose.
20130412 Neapolio miestas – spalvotas: su savo betvarke ir chaosu, su Vezuvijaus ir Neapolio įlankos žavesiu, su naktinio gyvenimo ypatumais ir kultūros junginiu. Mokiniai turėjo unikalią galimybę pabūti viename iš seniausiųjų San Karlo Karališkajame Operos teatre, susipažinti su šio tetaro istorija, pamatyti vieno iš operos spektaklio repeticijų ir pasėdėti karališkoje ložėje. Mokytojams buvo organizuota išvyką į Sorentą – vieną iš gražiausių ir romantiškiausių Italijos miestų, žinomu nuo senovės Romos ir Graikijos laikų, kuriame, beje, gyveno puikiai žinomas italų tenoras Enirike Karuzo, mums gerai žinoma jo dainuota daina „O Sole Mio". Tiesa, vienas įdomus istorinis faktas - XX a. pradžioje, Kauno teatre, dainavo šis žymusis italų operos tenoras.
Vykstant namo mokiniai kalbėjosi: „norėčiau dar sugrįžti į Neapolį"(Adelė), „kokie draugiški ir šilti santykiai tarp mokytojų ir mokinių"(Silvija) „nesitikėjau, kas šis projektas gali tiek daug parplėsti mano žinių, kultūrinio bendravimo akiratį ir kad bendri pomėgiai gali sujungti mus į vieną bendrą tikslą" (Aivaras), „per trumpą laiką ne tik parmokau italų kalbos, bet pardėjau suprasti pokalbio esmę, tad noriu padėkoti mokytojai už galimybę pabūti dainų mieste Neapolyje".

 

Projekto koordinatorė L.Tarvydienė