Utenos mokyklos-vaikų darželio „Varpelis" auklėtiniai dalyvavo gerumo akcijoje

Gerumo akcijaGavėnia - tai toks metas, kai gali padaryti kažką gera šalia esančiam: paguosti nuliūdusį, apkabinti verkiantį ar pasidalinti kokiu skanėstu.
Visą gavėnios laikotarpį Utenos mokyklos-vaikų darželio „Varpelis" vaikai dalyvavo gerumo akcijoje „Pasidalink savo saldainiais su seneliais". Mažieji patys nevalgė saldainių, nešė į grupėse esančias „saldainių taupykles". Vaikai prikaupė net keletą kilogramų saldainių, surišo juos į 70 dovanėlių, pripiešė gražių atviručių, paruošė koncertėlį ir leidosi į kelią.
Vaikai lankėsi Leliūnų globos namuose ir Utenos pensionate. Vizitų metu iš jaudulio virpėjo ne tik vaikučių, bet ir senelių rankos. Svarbiausia ne nuvežtas saldainių maišelis, įteikta mažytė atvirutė, o parodyta meilė.

Seneliai buvo susijaudinę, kai mažos rankos spaudė jų sudiržusias rankas, o akytės žvelgė į raukšlių išvagotus veidus...

Ilgai netilo senelių plojimai vaikams už gražias daineles ir eilėraščius.

Utenos mokyklos-vaikų darželio „Varpelis" informacija