Užpalių gimnazija dalyvauja edukaciniame projekte „Rūpinamės 1863 m. sukilimo paveldu"

Užpalių gimnazijos mokiniai dalyvauja projekte „Rūpinamės 1863 m. sukilimo paveldu“2013 metus LR Seimas paskelbė 1863/64 metų sukilimo metais. Kartu su 8-12 klasių mokiniais iš visos Lietuvos, iš lenkų ir lietuvių mokyklų, Užpalių gimnazijos 8 klasės mokiniai D. Janušis, D. Laurinėnaitė, A. Stanislovėnaitė, K. Kazlauskas ir P. Širvys įsijungė į projektą, kurio tikslas - skatinti mokinių iš mokyklų su skirtingomis dėstomomis kalbomis tarpusavio bendravimą ir išsaugoti nuo užmaršties 1863 m. sukilimo istorinius ženklus. Projekto pristatymas įvyko Vilniaus Taikomosios Dailės muziejuje. Susitikimo metu mokiniai išklausė organizatorių - Lenkijos instituto Vilniuje, LR švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos kultūrų forumo, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Lietuvos dailės muziejaus - atstovų sveikinimus, įsijungus į tautos istorijos tyrinėjimą ir pažinimą, minint 1863/64 metų sukilimo 150 - ąsias metines. Istorikai Rimantas Miknys ir Vida Girininkienė pristatė savo požiūrį į sukilimą, muziejus sudarė galimybę apžiūrėti parodą, skirtą jubiliejui.

Mokinių užduotis - savo aplinkoje ieškoti 1863 m. sukilimą menančių istorinių ženklų (nuotraukų, paveikslų, Koplytstulpis Užpalių kapinėse 1863 m. sukilimo dalyviamskryžių, sienų fragmentų, rašytinių istorinių šaltinių, pasakojimų ir kt.), juos tirti, aprašyti jų istoriją, jais rūpintis ir platinti informaciją. Mokinių sukurti fotoreportažai, trumpi filmukai, nuotraukos su komentarais, aprašymai bus patalpinti tam skirtose interneto svetainėje – www.1863sukilimas.lt/ www.1863powstanie.lt. Mokiniai taip pat sudarys savo apylinkių žemėlapius - skrajutes, kur pažymės istorinius ženklus, susijusius su 1863 m. sukilimu. Užpalėnai buvo aktyvūs sukilimo dalyviai, tai liudija koplytstulpis Užpalių kapinėse, istorikų užrašai ir kiti šaltiniai. Mūsų uždavinys surinkti medžiagą apie sukilimą ir išsaugoti tai, kas jį mena šiandien. Žemėlapiai bus išspausdinti ir dalijami vietiniuose turizmo informacijos centruose.
Užpalių gimnazijos partneriais tapo Utenos A. Šapokos gimnazija ir Vilniaus A. Mickevičiaus mokykla.
Aštuntokai, dalyvavę projekto pristatyme Vilniuje, gavo užduotį - po renginio aplankyti sukilimo vadų K. Kalinausko bei Z. Sierakausko egzekucijos vietą Lukiškių aikštėje ir parengti aprašą.
1864 kovo 19 dieną buvo įvykdyta vieša egzekucija Užpaliuose sukilėlių būrio vadui P. Červinskiui. Savo veiklą šiame projekte ir pradėjome šios datos paminėjimu ir namų darbų pristatymu projekto organizatoriams.


Istorijos mokytoja metodininkė N. Braukylienė