2013 m. kovo 15 d. Metodinė diena Utenos Aukštakalnio pradinėje mokykloje

2013 m. kovo 15 d. Utenos Aukštakalnio pradinėje mokykloje vyko metodinė diena, kurios tikslas: supažindinti pradinių klasių pedagogus su inovatyvia Microsoft Multiple Mouse technologija. Mokytoja Jolanta Mikužienė vedė atvirą lietuvių kalbos pamoką 1 klasėje, panaudojant programą Microsoft Mouse Mischief, geriau žinomą kaip „pelės išdykėlės". Mokytoja Jurgita Liuimienė pristatė ir kartu su metodinės dienos dalyviais išbandė e-rinkinio „Gražaus bendravimo link" pateiktis. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Širvelienė svečius supažindino su projektu "Mokymo inovacijų taikymo infrastruktūros kūrimas siekiant plėtoti netradicinio ugdymo formų įvairovę", kuriame dalyvauja mokyklos mokytojų komanda.
Projekte dalyvaujantys pedagogai baigė Microsoft Multiple Mouse technologijos naudojimo mokymus, šiuo metu kuria interaktyvių e-pamokų pateiktis. Kompiuterinio įrankio Microsoft Mouse Mischief naudojimas atveria dideles galimybes paįvairinti mokymą ir mokymąsi, vertinimą bei įsivertinimą, ypač pradinėse klasėse. Klasėje teturėdami tik vieną kompiuterį, projektorių bei kompiuterines peles, mokytojai gali išmėginti smagią mokymosi priemonę, parengtą su „pelėmis išdykėlėmis". Interaktyvios pateiktys, įtraukia visus klasės vaikus, sudaro galimybę organizuoti individualią arba bendradarbiavimu komandomis (grupėmis) pagrįstą veiklą, pagyvina įprastą pamoką, įneša žaismingumo, šurmulio. Skatina lygiateisį ir anonimišką dalyvavimą pamokose- mokiniai, kurie klasėje dažnai būna tylūs, gali įprastai dalyvauti veikloje ir nebijoti pasakyti neteisingo atsakymo. Leidžia vertinti realiu laiku- mokytojas iškart pamato atsakymus ekrane. Padeda mokytis bendradarbiaujant- dirbdami komandos režimu komandos nariai turi kartu rasti atsakymą ir jį pasirinkti.
Iki š.m. balandžio mėn. Aukštakalnio pradinės mokyklos mokytojai: A. Bučienė, A. Dabkutė, E. Ivonienė, J. Liuimienė, J. Mikužienė, V. Paukštienė, D. Širvelienė kartu su kitais šio projekto partneriais planuoja sukurti 150 interaktyvių e-pamokų rinkinių, kuriais galės naudotis visi pradinių klasių mokytojai. Jau veikia projekto svetainė www.peliukai.lt Apsilankę svetainėje pradinių klasių mokytojai gali pasinaudoti projekto partnerių sukurtomis mokymo priemonėmis.

Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Daiva Širvelienė