Kaip auga piliečiai Užpaliuose

Renginio, skirto Kovo 11-ąjai, akimirka„Mylėdamas Lietuvą, myliu Laisvę, kurią tegali man duoti nepriklausoma šalis, mano Tėvynė" (J. Tumas - Vaižgantas.)

Užpalių gimnazijoje pilietiškumo ugdymas plėtojamas įvairiai: patriotiniu, visuomeninio aktyvumo, kūrybiniu, asmenybės darnos aspektais. Tęsiant pilietiškumo ugdymo projektą ,,Kuriame respubliką", kurio tikslas - ugdyti aktyvų bendruomenės ir mokinių bendradarbiavimą, 2013 m. kovo 12 d. Užpalių gimnazijoje organizuota bendruomenės sueiga, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Į sueigos pobūdžio renginį miestelio gyventojus, Užpalių parapijos kleboną kunigą J. Bučelį, seniūną E. Keraminą, kultūros centro darbuotojus, mokinius ir mokytojus sukvietė mokinių iniciatyvinė grupė (mokinių veiklą kuravo istorijos mokytoja Nijolė Braukylienė, lietuvių kalbos mokytoja Renata Gavėnienė, dailės mokytoja Raimonda Sakalauskienė ir bibliotekininkė Rena Šliogerienė).

Renginyje dalyvavo ir Užpalių kelbonasSueigos pirmojoje dalyje gimnazistės Greta Žaldokaitė ir Svajūnė Laurinėnaitė parodė video interviu su buvusiomis Užpalių gimnazijos mokytojomis S. Balioniene ir J. Adomaitiene, kurios pasakojo apie 1990 kovo 11-osios patirtis: kaip pildėsi senas troškimas, ką duoda ir ko pareikalauja laisvė, kaip keičiasi kartų požiūris į laisvę. Toliau buvo demonstruojamos pažintinės pateiktys apie Nepriklausomybės atkūrimo akto pasirašymo procedūrą, signatarus, valstybės atributiką - valstybės herbą, himną ir vėliavą - kurių atgavimas buvo tarsi dovana į laisvę besitiesiančiai tautai. Sueigos svečias kunigas J. Bučelis pasidalijo mintimis apie nepriklausomybės suvokimo pasikeitimus, kuriuos pastebi šiuolaikinėje visuomenėje, papasakojo, kaip būdami paaugliais su artimiausiais draugais įsisegdavo į švarkų atlapus Vyčio ženklelius, taip protestuodami prieš tuometinę sovietinę valdžią. Gimnazijos direktorė V. Stukienė pasveikino susirinkusius ir džiaugėsi, kad salė pilna, kad sueigos dalyviams įdomi parengta programa. Užpalių seniūnas E. Keraminas pristatė seniūnijos gyventojų skaičiaus kaitos rodiklius, kaimo rėmimo programų įgyvendinimo perspektyvas, atsakė į pateiktus klausimus. Apie užpalėnų kasdieninius reikalus kalbėjo mokytoja Birutė Masonienė, kuri, kaip viena iš veikliausių seniūnaičių, pristatė seniūnaičio pareigybes, jo bendravimo su gyventojais ypatybes. Sueigos meninėje dalyje pasirodė autorinės pilietinės dainos konkurso - festivalio „Volunge šauk ąžuole 2013" laureatės - mokytojo A. Janaudžio vadovaujamas mergaičių kvartetas „Astika" ir solistė Greta Mierkytė. Koncertavo Indrės Zabulytės suburtas mokinių choras ir solistė A. Damauskaitė, kurie pakiliai užbaigė sueigą moderniai atlikta „Kur bėga Šešupė..." versija.
Šią dieną nuošalyje neliko ir patys mažiausi mūsų bendruomenės nariai. Pradinukai piešė Laisvės paukštę, o 5- 6 klasių mokiniai kūrė Lietuvai skirtus ketureilius:

Pilietiškos asmenybės vidinės darnos aspektas plėtojamas ir pagal „Lions Quest" programą, kurią pradėjo vykdyti 5-8 klasių vadovėsLietuvėle, žemės lopinėli,
Kai užaugsiu, ginsiu aš Tave.
Tu gyvensi amžinai,
Kol lietuviai bus čionai. (5 kl.)
Mylim Lietuvą labai.
Čia gyventi mums gerai.
Ginsim, saugosim, godosim-
Niekam jos neatiduosim. (6 kl.)

Pilietiškos asmenybės vidinės darnos aspektas plėtojamas ir pagal „Lions Quest" programą, kurią pradėjo vykdyti 5-8 klasių vadovės. Nuo vasario 1 d. šių klasių mokiniams vedamos pamokos „Paauglystės kryžkelės": penktokai dirba pagal modulį „Žengiant į paauglystę", šeštokai –„Pasitikėjimo savimi ugdymas", septintokai - „Emocijų valdymas", aštuntokai - „Ryšiai su bendraamžiais". Pamokas veda šių klasių vadovės: J. Gudeliūnienė, R. Gavėnienė, O. Šližienė, A. Pūdymaitienė. Mokiniams patinka žaidimo forma, savęs supratimo, bendradarbiavimo, viešojo kalbėjimo užduotys. Kitaip nei įprastinėse dalykų pamokose čia kiek kitokia aplinka: įvairiomis formomis perstatomi suolai, daug Pilietiškos asmenybės vidinės darnos aspektas plėtojamas ir pagal „Lions Quest" programą, kurią pradėjo vykdyti 5-8 klasių vadovėsgrupinės veiklos, žaidimų, o namų darbai - pokalbis su išmintingu suaugusiuoju. Įpusėjus antram šios programos vykdymo mėnesiui jau pastebimi tam tikri pozityvūs ugdytinių elgesio pokyčiai – jie jau tampa aktyvesniais ir iniciatyvesniais projekto „Kuriame respubliką" dalyviais.
Taigi į klausimą, kaip auga piliečiai Užpaliuose, galima atsakyti – gerai: jie mokosi bendruomeniškumo, primindami kiekvienam užpalėnui pilietinio aktyvumo reikšmę, lavina asmeninius komunikavimo ir kūrybinius gebėjimus, telkdami bendruomenę valstybinėms šventėms ir istoriniams įvykiams paminėti. Vadinasi, jie mokės mylėti savo laisvą Tėvynę.

Mokytoja R. Gavėnienė, projekto „Kuriame respubliką" iniciatyvinės grupės narė

Pilietiškos asmenybės vidinės darnos aspektas plėtojamas ir pagal „Lions Quest" programą, kurią pradėjo vykdyti 5-8 klasių vadovai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilietiškos asmenybės vidinės darnos aspektas plėtojamas ir pagal „Lions Quest" programą, kurią pradėjo vykdyti 5-8 klasių vadovės

Pilietiškos asmenybės vidinės darnos aspektas plėtojamas ir pagal „Lions Quest" programą, kurią pradėjo vykdyti 5-8 klasių vadovės