2013 m. Vasario 16 – oji Užpaliuose

Vasario 16-oji Užpaliuose„Brangieji, sveikinu visus, kurie šiandien švenčia Valstybės gimtadienį. Tegul ši diena visada būna mūsų lietuviškos vienybės ir meilės Tėvynei švente. Esame ypatinga tauta, kuriai įgimtas laisvės troškimas. Tai, kad atlaikėme daugeliui pražūtingas istorijos audras, nėra joks stebuklas! Tai - lietuvių nepalaužiamos valios ir vienybės rezultatas! Atlaikėme okupacijas, sibirus ir blokadas, nes mūsų širdyse įspaustas Vytis. Todėl Lietuva buvo, yra ir bus!" Tokiais žodžiais Lietuvos prezidentė kreipėsi į mus visus mylinčius ir besimokančius mylėti Lietuvą.
Pilietinės visuomenės institutas pristatė pilietinės galios indeksą, kuris patvirtino pasaulinio pilietinio aktyvumo tyrimo rezultatus, kad Lietuva yra priskiriama prie pilietiškai neaktyviausių šalių. Tačiau mus džiugina šio instituto vadovės Ievos Petronytės išvados, kad pilietiškai aktyviausi Lietuvos visuomenėje yra mokiniai. Kaimo vietovių mokiniai pilietiškai aktyvesni už miesto, o gimnazijų aktyvesni už vidurinių mokyklų, progimnazijų mokinius.

Vasario 16-oji UžpaliuoseSmagu, kad Užpalių gimnazijos mokiniai, įsijungę į respublikinį projektą „Kuriame respubliką", nori būti naudingi ne tik mokyklai, bet ir visai Užpalių bendruomenei, siekia įtraukti į pilietinį gyvenimą kuo daugiau mokinių ir Užpalių gyventojų, bendradarbiauti su Užpalių seniūnija, kultūros centru, kitomis įstaigomis bei organizacijomis.

Projekto iniciatyvinė grupė - K. Kubiliūnas, E.Širvytė, E. Meškauskis, I. Zabulytė, S. Mikšytė, L Stanislovėnaitė, Užpalių kultūros centro direktorė B. Minutkienė, gimnazijos direktorė V. Stukienė, projekto koordinatorė N. Braukylienė, bibliotekininkė R. Šliogerienė, mokytoja R. Gavėnienė, gimnazijos socialinė darbuotoja V. Rudokienė - nutarė bendradarbiauti, organizuojant valstybines šventes, svarbių istorinių datų paminėjimą, pasirenkant įvairias veiklas, kviečiant jose dalyvauti visus Užpalių bendruomenės narius.Vasario 16-oji Užpaliuose
Ruoštis Vasario 16 -os 95 - ųjų metinių šventei pradėta iš anksto. Gimnazijoje buvo paskelbtas lankstinuko - kvietimo konkursas, kuriame dalyvavo 50 mokinių. Geriausiu pripažintas IIIg. klasės mokinės A. Juškaitės darbas. Talkinant pašto darbuotojai J. Zabulienei, jis pasiekė užpaliečių namus. Lankstinukus paruošti platinimui padėjo A. Kubiliūnas (5 kl.), E. Šližytė (6 kl.), D.Janušis (8kl.).
Užpalių gimnazijos mokinių parlamento prezidentas E .Meškauskis, gimnazijos mokinių vardu, atsiliepė į LR Prezidentės kreipimąsi ir projekto dalyviai įsijungė į jos inicijuotą akciją „Vasario 16 - tą švęskime išradingai". Šventės išvakarėse LR Prezidentė atsiuntė sveikinimą Užpalių gimnazijos bendruomenei.
Užpalių miestelis pasipuošė ne tik šventiniais skelbimais, bet ir sniego skulptūromis, kurių statyme dalyvavo visi 5-8, I-IVg klasių mokiniai, gimnazijos mokytojai. Šią veiklą iniciatyvinei grupei padėjo koordinuoti gimnazijos socialinė darbuotoja V. Rudokienė. Lietuvos vėliavos, Gedimino stulpai, pilis, tautinėmis spalvomis nudažytos sniego skulptūros priminė artėjančią šventę.
Vasario 14 d. Užpalių kultūros centro salė buvo pilna - švęsti valstybinės šventės Vasario 16-osios minėjimas Užpaliuosekartu atėjo didelis būrys užpalėnų. Juos pasveikino Užpalių seniūnas E. Keraminas. Gimnazijos direktorė V. Stukienė pasidžiaugė mokinių pasiekimais ir aktyvia veikla. Projekto „Kuriame respubliką" dalyviai E.Širvytė ir E. Meškauskis pristatė projektą ir pakvietė bendruomenę paremti jų veiklą. Kultūros centro direktorė papasakojo, kaip sekasi užpalėnams, išvykusiems iš gimtųjų namų. Šventinėje programoje skambėjo mokytojos R. Gavėniėnės, mokinių K. Kubiliūno, N. Bučiūtės, G.Mierkytės, R.Šileikytės deklamuojamos eilės, E. Šližytės, G. Malinauskaitės ir D. Šarakausko nuotaikingi pasakojimai, J. Šližytės pianino melodija ir M. Kubiliūnaitės fleitos garsai. Pirmą kartą nuskambėjo užpaliečių kanklininkų ansamblio „Pasagėlė" kūrinys, atliekamas akmenukais. Labai šiltai salė sutiko mokinių chorą, kurį subūrė IIg klasės mokinė I. Zabulytė. Tai buvo didelė ir maloni staigmena. Ilgais plojimais salė dėkojo choro vadovei ir dalyviams.
Šis mūsų sambūris parodė, jog esame pakankamai vieningi bendriems darbams bei sumanymams. Mes tikime, kad tai paskatins ir ateityje kurti, daryti gerus darbus ir, žinoma, švęsti drauge.

Projekto „Kuriame respubliką" koordinatorė, mokytoja N. Braukylienė