2013 m. sausio 3 d. Mokyklos gerosios patirties sklaida projekte

2013_01_032013 m. sausio 3 d. Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos mokytojos Edita Ivonienė, Jolanta Mikužienė, Virginija Paukštienė, Audronė Dabkutė, Audronė Bučienė, Jurgita Liuimienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Širvelienė dalyvavo konferencijoje „Patyčių prevencija ir nediskriminavimo skatinimas bendrojo ugdymo mokyklose", kuri vyko Kaune Europa Royal viešbutyje.
Šioje konferencijoje mokytoja Jurgita Liuimienė pasidalino gerąja patirtimi, pristatė mūsų mokykloje vykdomą veiklą „Gyvenkime be patyčių". Konferenciją organizavo Vilnius Trakų Vokės vidurinė mokykla, projekto „Mokymo inovacijų taikymo infrastruktūros kūrimas siekiant plėtoti netradicinio ugdymo formų įvairovę", kurio partneriais kartu su kitų penkiolika ugdymo įstaigų iš visos Lietuvos yra Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla, vykdytoja. Konferencijos metu projekto partneriai pristatė savo mokyklose taikomas ir įgyvendinamas patyčių prevencijos programas.

Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Širvelienė