„Dvidešimt metų po „Gandrelio" sparnu – skirtingi, bet lygūs"
Utenos vaikų lopšelyje-darželyje „Gandrelis" vyko apskritojo stalo diskusija „20 metų po „Gandrelio" sparnu – skirtingi, bet lygūs".2012 m. gruodžio 5 dieną Utenos vaikų lopšelyje-darželyje „Gandrelis" vyko apskritojo stalo diskusija „20 metų po „Gandrelio" sparnu – skirtingi, bet lygūs". Diskusijoje dalyvavo Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja Gailutė Blažienė, Utenos vaikų globos namų direktorė Diana Deveikienė, Utenos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Utenos viltis" pirmininkė Aldona Vėbrienė, ankstyvosios korekcijos tarnybos vadovė Violeta Zariankinienė. Savo mintimis, problemomis ir lūkesčiais pasidalino mamos auginančios vaikus turinčius įvairių raidos sutrikimų, kurie anksčiau lankė ir kurie dabar lanko mūsų darželį.

1992 metais įstaigoje atidaryta pirmoji rajone grupė vaikams, kurių galimybės yra ribotos dėl kokių nors įgimtų ar įgytų sutrikimų. 1993 metais atidaryta kita grupė. Jau 20 metų čia dirba vaikus ir savo darbą mylinčios auklėtojos bei kvalifikuotos specialistės: psichologė, specialioji pedagogė, kineziterapeutė-masažistė, logopedė, socialinė pedagogė. Šiais metais darželyje ugdomi 24 vaikai, turintys didelių ir vidutinių specialiųjų poreikių. Į bendrąsias grupes integruoti 11 įvairių sutrikimų turintys vaikai.
Specialioji pedagogė Danutė Bertašiūtė ir psichologė Dalia Laurinavičienė apžvalgė kaip vyko specialiųjų poreikių vaikų ugdymas per 20 metų. Į diskusiją aktyviai įsijungė visi renginio dalyviai. Diskusijoje kalbėta apie problemas iškylančias dabartiniu metu ir apie vaikų, turinčių įvairių raidos sutrikimų, ugdymą ateityje. Integracijos sėkmę nulemia visų proceso dalyvių pasirengimas: bendraamžių psichologinis pasiruošimas, pedagogo gebėjimas dirbti su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, ir teigiamas tėvų požiūris.

Specialiosios pedagogės Danutės Bertašiūtės pranešimas >>>

Direktorės pavaduotoja ugdymui Faustina Guntulienė