2012 m. gruodžio 10 d. Gerosios patirties sklaida tarptautinėje konferencijoje „Prevencinės programos kuriant saugią emocinę aplinką mokykloje"
12012 m. gruodžio 10 dieną LR Seime vyko tarptautinė konferencija „Prevencinės programos kuriant saugią emocinę aplinką mokykloje", kurios tikslas buvo atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų išgyvenamus sunkumus ir kritines gyvenimo situacijas, moksliškai ir praktiškai įvertinti ankstyvosios prevencijos programas, jų poveikį saugios emocinės aplinkos ugdymo įstaigose kūrimui bei tolimesnės programų plėtros galimybes.

Ekspertai įvertinę Utenos Aukštakalnio progimnazijos prevencinį darbą patyčių ir smurto srityje, pakvietė mokyklos direktorių Arvydą Šilinską ir socialinę pedagogę Jurgitą Bareišienę pasidalinti gerąja patirtimi bei pristatyti konferencijos dalyviams pranešimą „Olweus programos diegimo mokykloje patirtis: iššūkiai ir pasiekimai".

 

Aukštakalnio progimnazijos direktorius Arvydas Šilinskas
Aukštakalnio progimnazijos direktorius Arvydas Šilinskas pasidalino gerąja patirtimi
Aukštakalnio progimnazijos socialinė pedagogė Jurgita Bareišienė
Aukštakalnio progimnazijos socialinė pedagogė Jurgita Bareišienė pristatė konferencijos dalyviams pranešimą „Olweus programos diegimo mokykloje patirtis: iššūkiai ir pasiekimai"