Kviečiame dalyvauti konferencijoje „VAIKYSTĖ IR UGDYMAS – 2013"

Kviečiame dalyvauti konferencijoje „VAIKYSTĖ IR UGDYMAS – 2013", aptarti šiandien ikimokykliniame, priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme aktualias problemas, pasidalyti gerąja pedagogine patirtimi, kelti klausimus, teikti pasiūlymus kolegoms, politikams, mokslininkams, pedagogų rengėjams, aptarti naujausių mokslinių ir veiklos tyrimų rezultatus, jų reikšmę tobulinant ugdymo kokybę.

Daugiau informacijos skrajutėje >>> ir konferencijos interneto tinklaraštyje adresu http://mmm2013konf.dist.su.lt

Konferencijos organizatoriai:

Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto Ugdymo sistemų katedra

Šiaulių Rėkyvos pagrindinė mokykla

Šiaulių lopšelis-darželis „Coliukė"

Nacionalinė vaikystės tyrėjų asociacija
OMEP (Pasaulinė ankstyvojo ugdymo organizacija) skyrius Lietuvoje