2012 m. spalio 19 d. Popietė skirta Maironiui atminti Utenos Dauniškio gimnazijoje
Violeta DevelienėPopietė skirta Maironiui atminti Utenos Dauniškio gimnazijoje

Jonas Mačiulis Maironis yra vienas iškiliausių Lietuvių tautos dainių. Poeto eilės, virtę dainomis, nuo vaikystės įaugę į kiekvieno lietuvio širdį, mums primena Lietuvos grožį, lyrišką dvasią. Šiais metais švenčiame poeto 150 metų sukaktį. Utenos Dauniškio gimnazijos lituanistės pakvietė gimnazijos bendruomenę apsilankyti Maironio jubiliejiniame minėjime – koncerte. Maironio eilės apie Dievą, tautiškumą, meilę gamtai, Tėvynei skambėjo ir skamba pasipuošdamos vis naujomis spalvomis.

Pagerbdama Lietuvos poetą renginio organizatorė mokytoja Renata Bakanienė popietės dalyvius pakvietė pasižiūrėti filmuotos medžiagos apie prelatą Joną Mačiulį – Maironį. Pasibaigus filmo peržiūrai renginio vedantieji Ieva Bakanaitė ir Jonas Drunga apžvelgė Maironio kūrybą ir plačiau pristatė poeto gyvenimo būdą. Popietės dalyviai išgirdo mažai publikuotus pasakojimus apie Lietuvos dainių, kuriuos mokiniams paruošė renginio organizatoriai. Jautriai atskleistos meilės, vienatvės, senatvės, mirties, religijos temos. Mokyklos darbuotojai, skaitydami Maironio eiles, sukūrė ilgesingas, nostalgišku liūdesiu persmelktas nuotaikas. Lyriškas Samantos Veršelytės balsas, gitaros melodija ir Utenos Dauniškio gimnazijos merginų choro dainos sustiprino kūrėjo jėgą, slypinčią daininguose posmuose. Moksleiviai sužinojo daug faktų, naujai nušviečiančių kūrėjo asmenybę.
Pasibaigus popietei visi susirinkusieji buvo pakviesti aplankyti gimnazijos bibliotekoje veikiančią parodą ,,Poezijos žody gyvas Maironis".