2012 m. spalio 17 d. Netradicinės IT ir ekonomikos pamokos Dauniškio gimnazijoje

2012 m. spalio 17 d. Utenos Dauniškio gimnazijos mokytojos Asta Adiklienė ir Gražina Žalienė pirmokams ir antrokams vedė netradicines IT ir ekonomikos pamokas. Mokytojos panaudojo patirtį ir žinias įgytas projekto „Tarpkultūrinio švietimo modelio diegimas bendrojo lavinimo mokyklose" Pestalozzi programos kvalifikacijos kėlimo mokymuose.
Mokytoja Gražina vedė pirmokams Informacinių technologijų pamoką "Gerbkime autorių teises". Pamokoje mokytoja naudojo darbą grupėse, video medžiagą, informacijos paiešką įvairiuose informacijos šaltiniuose. Į grupes mokiniai buvo suskirstyti naudojant paveikslėlio surinkimo metodą. Grupėse mokiniai gavo užduotį surasti atsakymą į pateiktus temos klausimus ir iš surinktos informacijos suformuoti pristatymus bei, jais remiantis, perteikti įgytas žinias kitų grupių atstovams. Panaudotas videofilmas suteikė pradinį žinių bagažą (supažindino su esminėmis temos sąvokomis), kuris leido informacijos ieškoti kituose informacijos šaltiniuose.
Mokytoja Asta vedė antrokams ekonomikos pamoką "Stygius ir pasirinkimai". Pamokoje mokytoja naudojo aktyvius darbo metodus - darbą grupėse, disputą, skaidres bei papildomus įrankius. Mokiniams reikėjo atlikti tris užduotis: pakeisti kelis dalykus savyje, atlikti braižymo užduotį bei dalyvauti situacijų aptarimo dispute. Į grupes mokytoja mokinius suskirstė pagal kinų patarlę "Dėl žiedų laistome ir spyglius". Atlikdami antrąją užduotį mokiniai atliko jiems tekusias roles: stebėtojas, derybininkas, dalyvis. Analizuojant pateiktas situacijas buvo identifikuojamos kylančios problemos bei tiesiogiai susipažįstama su pagrindinėmis sąvokomis: "stygius", "pasirinkimai", "alternatyvieji kaštai". Mokiniai dirbo intensyviai, susikaupę ir labai susidomėję.
Kitą pamoką mokytojos ves spalio 24 d. - G. Žalienė -antrokams, o mokytoja A. Adiklienė - pirmokams.