2012 m. spalio 10-12 d. Pedagogų novatorių mokymai pagal PESTALOZZI tarpkultūrinio švietimo ugdymo programą

Pedagogų novatorių mokymai pagal PESTALOZZI tarpkultūrinio švietimo ugdymo programą2012 m. spalio 10-12 dienomis Vilniuje vyko projekto „Tarpkultūrinio švietimo modelio diegimas bendrojo lavinimo mokyklose" Pestalozzi programos kvalifikacijos kėlimo mokymai. Lietuvos konfliktų prevencijos asociacija kartu su partneriais sėkmingai įgyvendino dviejų metų trukmės projektą. Šiuose mokymuose dalyvavo Šalčininkų rajono Butrimonių Anos Krepštul vidurinės mokyklos, Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos, Vilniaus „Saulėtekio" vidurinės mokyklos, Kėdainių „Atžalyno" gimnazijos, Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos ir Utenos Dauniškio gimnazijos mokytojų grupės. Projekto koordinatorė Julijana Kolodinskaja pasiūlė intensyvius pedagogų novatorių mokymus, kuriuos vedė Lietuvos edukologijos universiteto lektoriai Liutauras Degėsys ir Rasa Aškinytė-Degėsienė. Mokymuose dalyvavo Utenos Dauniškio gimnazijos pedagogės Z.Kasakovskaja, A.Adiklienė, G.Žalienė, L.Peršonienė ir V.Develienė.

Mokymų dalyviaiPagrindinė mokymų idėja, kuria dalijosi lektoriai yra ta, kad už aplink susidarančią situaciją esame atsakingi mes patys-ne valdžia, ne ekonominė situacija, ne kitos išorinės priežastys. Kaip sakė R.Gandis „Pats daryk tuos pokyčius, kuriuos nori matyti aplink save". „Arba pats kurk tokią realybę, kokios nori, o ne lauk, kol ją sukurs kiti"- šypsosi prieš aštuonis metu Strasbūre pradėjusi pirmus mokymus pagal Pestalozzi programą Rasa Aškinytė-Degėsienė. Nagrinėjant siūlomas daugialypes tolerancijos ir pokyčių situacijas, ryškėja lektorės credo, kad „Jei kažkas atrodo neįmanoma, reikia labiau pasistengti".
Lietuvos konfliktų prevencijos asociacija ir ugdymo plėtotės centras apdovanojo akreditacijos pažymėjimais po penkis pedagogus iš skirtingų penkių Lietuvos miestų. Akreditacijos pažymėjimuose pažymima, kad dalyviai 2012 metų balandžio-spalio mėn. išklausė 160 val. akademinių valandų pedagogų-novatorių mokymuose pagal PESTALOZZI tarpkultūrinio švietimo ugdymo programą ir patobulino daugiakultūrinio ugdymo, ugdymo turinioLektoriai planavimo ir proceso tobulinimo, mokymosi mokytis ir tarpkultūrinio bendravimo bei bendradarbiavimo kompetencijas. Atliekant įvairias praktines užduotis buvo nagrinėjama Pestalozzi programos mokymo ir mokymosi principai, metodologija, standartai, mokytojo ir mokinio vaidmuo ugdymo procese, taip pat tolerancijos, saviugdos ir kūrybiškumo, reflekcijos, bendravimo ir bendradarbiavimo svarba ugdymo procese. Užsiėmimų metu pedagogai pratęsė mokymus su Pestalozzi programos virtualia bendravimo erdve, sukūrė individualius ir grupinius pamokų planus metodinės literatūros rinkiniui, aktyviai diskutavo apie pokyčių ir tolerancijos svarbą.
Lietuvos konfliktų prevencijos asociacijos pirmininkas Saulius Samuliavičius sveikindamas pedagogus novatorius linkėjo imtis projektinių iniciatyvų taikant teorines žinias ir įgytus praktinius įgūdžius. Pedagogų novatorių bendradarbiavimas po projekto nesibaigia-ateityje numatyta palaikomos konsultacijos, atviros pamokos ir metodinių patarimų mokytojams knygos išleidimas.

Violeta Develienė

Mokymų dalyvės