Pasibaigus TOC seminarui
Violeta Develienė
Mokymų dalyviaiUtenos Dauniškio gimnazija Utenos verslo informacijos centro direktorės Irinos Šerkšniovos kvietimu šį rudenį įsijungė į naują projektą. Projektas „TOC for education"- metodikos taikymas bendrojo lavinimo mokyklos bendruomenėms per netradicines ugdymo formas" vykdomas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos uždavinio „Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę" prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą" priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas".
Mokymus įgyvendina Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacija, siekiant mokytojams, mokiniams, švietimo sistemos dalyviams, tėvams ir nevyriausybinių organizacijų atstovams suteikti žinių apie inovatyvių verslumo metodų švietimo sistemoje taikymą. Projekto metu buvo parengtos verslumo ugdymo kvalifikacijos tobulinimo programos, didinama verslumo ugdymo konsultantų kvalifikacija, pedagogai mokomi integruoti verslumą į formalųjį ir neformalųjį ugdymą
Pasibaigus mokymams pakalbinau Loreta Tarvydienę, Utenos Dauniškio gimnazijos fizikos ir astronomijos mokytoja metodininkę ir Pauliną Pretkelytę, gimnazijos trečiokę.

ES lėšomis finansuojamo projekto tikslas – verslumo ugdymo modelio „TOC for Education" (angl. Theory of Constraints for Education), skatinančio netradicines ugdymo formas, integravimas į bendrojo lavinimo programas vykdančias mokyklas. Loreta, Paulina, ką galite papasakoti apie vykusius mokymus?Mokymai
Loreta Tarvydienė, Utenos Dauniškio gimnazijos fizikos ir astronomijos mokytoja metodininkė- Keletą mėnesių truko apribojimų teorijos TOC seminaras, kurio dėstomą MRU prof. Dr. R. Jasinavičiaus ir Soc. Mokslų magistro G.Jasinavičiaus metodinę medžiagą su malonumu išklausė dvidešimt Utenos Dauniškio gimnazijos mokytojų. Šio seminaro metu buvo išdėstyta ir įdomiai pateikta asmeninio gyvenimo problemų sprendimams palengvinti trys TOC mąstymo įrankiai, kaip problemų spendimo arba išsisklaidančio konfliktinio debesies diagrama (IKD) loginė pasekmių šaka (LPŠ) bei ambicingo tikslo medžio įrankis (ATM) leido mums, kaip pedagogams giliau, plačiau ir visai kitu kampu pažvelgti į iškylančias problemas. Sužinojome, kaip galima lavinimo procese supratingiau spręsti problemas bendraujant su paaugliais.
Paulina Pretkelytė, Utenos Dauniškio gimnazijos moksleivė - Man labai patiko, kad MRU prof. Dr. R. Jasinavičiaus vedė paskaitas apie finansų poveikį jaunam žmogui. Mokymuose dalyvavo 1-2 klasių Utenos Dauniškio gimnazijos mokiniai. Smagu, kad mokykloje vyksta tokia papildoma veikla, kad mokomi tobulėti ne tik mokytojai , bet į mokymus aktyviai įtraukiami ir gimnazistai. Patiko, kai gimnazijoje vyko FOX universiteto paskaita, "Sėkmės mokyklos" paskaitos, sudomino ir verslumo ugdymo modelio „TOC for Education" idėjos.
Kokiomis naujovėmis pasipildėte žinių bagažą?
Loreta Tarvydienė, Utenos Dauniškio gimnazijos fizikos ir astronomijos mokytoja metodininkė - Išsiaiškinome vidinio ir tarpasmeninio konflikto sprendimo būdus. Išmokome suformuluoti kaip sistemingo mąstymo įrankio loginės pasekmių šakas, leidžiančias tiek suaugusiam, tiek vaikui apmąstyti teigiamų ir neigiamų veiksmų pasekmes, o taip pat ir mokymo turinį, jo naudą ir vertę gyvenimo veikloje. Išmokome ir trumpiausios sėkmės formulės - suformuluoti savuosius ambicingus tikslus, taip pat ir išsamius planus jiems įgyvendinti. Įgytomis žiniomis dalinomės su kolegomis, draugais, artimaisiais ir svarbiausia – galėjome sėkmingai pritaikyti realioje gyvenimo kasdienybėje.
100_2667Paulina Pretkelytė, Utenos Dauniškio gimnazijos moksleivė- Asmeniškai užsitvirtinau savo žinias, kad norint kuo geriau gyventi finansiškai, reikia labai susikoncentruoti į darbą ir į tikslą. Planuoju įstoti į „Jaunojo finansininko akademiją" , norisi atrasti save finansų srityje. Man patiko klausytis MRU prof. Dr. R. Jasinavičiaus pasisakymų, patiko profesoriaus užduodami klausimai moksleiviams- jie skatino mąstyti plačiau. Labai laukiu, kad pradėsiu mokslus Jaunojo finansininko akademijoje, manau, ten sutiksiu įdomių žmonių. Mokymuose įgijome žinių apie rinkos ekonomikos pagrindus, susipažinome su jų taikymu pamokose ir siekiant asmeninių tikslų.

 Ačiū už pokalbį