2012 m. gegužės 22 d. „Žodžio pavasarėlio" šventė Aukštakalnio progimnazijoje
„Žodžio pavasarėlio" šventė Po gegutės kukavimu
Eina pavasaris, pilnas poezijos...
Skamba poezija, pilna pavasario...

Gegužės 22 d. Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinė-etnografinė sodyba Juknėnuose šiltai priėmė Aukštakalnio progimnazijos moksleivius ir jų lietuvių kalbos mokytojus, jau kelintą kartą suorganizavusius „Žodžio pavasarėlio" šventę.
Su gegutės kukavimu susipynė fleitos melodija, su klėties maloniu pavėsiu - liaudies daina, su alyvų kvepėjimu - eilėraščių posmai, skirti Motinai, Gimtinei, Tėvynei. Juos skaitė ne tik mokykloje žinomi jaunieji kūrėjai, bet ir ne vienerius metus dalyvavusieji rajoniniame konkurse „Volunge šauk ąžuole", tarp jų ir prizininkai, laureatai: Lina Galgatavičiūtė, Solveiga Malaiškaitė, Eligija Bartkutė, Ignas Tamošiūnas, Ugnė Kirvelaitė. Dalyvavo ir tokie jaunieji poetai, kurie pasižymi ir kitokiais gebėjimais. Štai Rūta Rastenytė savo eilėms kuria ir muziką, tad posmus išdainavo skambindama gitara.

 

Šventės viešnia poetė Regina Katinaitė-Lumpickienė šiltai įvertino moksleivių kūrybą pripažindama, kad kiekvienam labai svarbus pirmųjų žingsnelių pastebėjimas, ir pati perskaitė pora savo eilėraščių, vieną skirtą kaip tik Juknėnams, savo gimtinei, parašytą gimtąja šnekta.
Šventės pabaigoje poetė Regina Katinaitė -Lumpickienė (kairėje) pakvietė pasimėgauti mėtų arbata. Bet užsisėdėti prie stalo nė vienas nenorėjo. Visus traukė ten, kur dūzgavo bitutės, šypsojosi alyvų žiedai, kur virš galvų saulėtu dangumi plaukė balti debesėliai, tikrai sugėrę iš širdies pasakytus žodžius, kad graži mūsų šalelė ir kad iš čia išvykti gali nebent trumpam...
O virš galvų, aukštai berže gegutė kukavo. Kukavo daug daug „Žodžio pavasarėlių". Suskaičiuoti nepavyko...

Mokytoja R. Malaiškienė