2012 m. gegužės 25 d. seminaras „Vaikų kūrybiškumo ugdymas naudojant įvairias priemones" Utenos vaikų lopšelyje-darželyje „Želmenėlis"
Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis" direktorė Sigita Balčiūnienė 2012 m. gegužės 25 d. Utenos vaikų lopšelyje-darželyje „Želmenėlis" vyko seminaras „Vaikų kūrybiškumo ugdymas naudojant įvairias priemones", skirtas rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogams. Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis" direktorė Sigita Balčiūnienė ir direktorės pavaduotoja Jadvyga Žilėnienė paskatino darželio darbuotojas pasidalinti jau naudojamais metodais, kitu kampu pažvelgti į ugdymo procesą bei padėti vaikams atskleisti savo kūrybiškumą. Seminaro dalyviai ne tik stebėjo filmuotą užsiėmimų medžiagą, diskutavo, bet ir galėjo apžiūrėti metodinių priemonių parodą bei pasidalinti savo patirtimi.