2012 m. kovo 28 d. Utenos vaikų lopšelyje-darželyje „Voveraitė" vyko Utenos rajono ikimokyklinio ugdymo auklėtojų metodinės tarybos posėdis

Metodiniame pasitamePosėdžio metu geraja patirtimi apie ikimokyklinio ugdymo organizavimą Vengrijoje, Danijoje ir Škotijoje pagal projektą „ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra" dalinosi utenos rajono savivaldybės administracijos švietimo, sporto ir turizmo skyriaus vyresnioji specialistė Raimunda Pranskūnienė, Utenos vaikų lopšelio-darželio „Voveraitė" ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Danguolė Karneckienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Dalia Lukminienė.