2012 m. kovo 27 d. ikimokyklinio ugdymo pedagogių iš Viniaus vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis" vizitas
Seminaras

Violeta Develienė

2012 m. kovo 27-tą dieną Utenos vaikų lopšelyje darželyje „Želmenėlis" lankėsi ikimokyklinio ugdymo pedagogės iš Viniaus vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis". Seminaro metu direktorė Sigita Balčiūnienė pristatė darželio "Želmenėlis" ugdomąją veiklą, edukacines erdves ir tradicijas. Susitikimo dalyves nuotaikingais pasirodymais pasveikino lietuvių liaudies kūrėjų atlikėjų šventės „Čirvirvyras-2012" organizatorė Elena Kiškienė ir mažieji dalyviai. Metodinio užsiėmimo metu darbuotojos Danutė Kukauskienė, Zenona Bareišienė, Daiva
Kulikauskienė ir Rita Kraujelienė praktiškai pasidalijo pedagogine patirtimi gaminant darbelius.
Viešnios iš Vilniaus vaikų lopšelio-darželio "Gintarėlis" uteniškių bendruomenei skaitė pranešimus: Alma Skunčikienė pristatė pranešimą „Bendradarbiavimas su tėvais", Rasa Čepienė - „Kūrybiškas sveikatingumo ugdymas ikimokykliniame amžiuje", Vanda Dovliaš nagrinėjo temą „Socialinių įgūdžių formavimo ypatybės mišraus amžiaus vaikų grupėje etnokultūros pagrindu".