2011 m. lapkričio 25 d. Gerosios darbo patirties sklaida Utenos vaikų lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis"
Užsiėmimo metu2011 m. lapkričio 25 d. Utenos vaikų lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis" vyko gerosios darbo patirties sklaida „Metodai, skatinantys vaikų kalbą, kalbinę raišką" Utenos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojoms.
„Šaltinėlio" auklėtojos, priešmokyklinio ugdymo pedagogės supažindino su taikomais metodais, rodydamos filmuotą medžiagą, nuotraukas komentavo, kokį poveikį naudojamas metodas daro vaiko artikuliacinio aparato vystymuisi ir brendimui, kalbos vystymuisi, žodyno turtinimui, kalbinei raiškai. Kitų ugdymo įstaigų auklėtojai grupėmis stebėjo ugdymo metodų pritaikymą 1-6 metų amžiaus vaikams.

 Direktorės pavaduotoja ugdymui Violeta Puodžiukienė

 

1
2
3