2011 m. lapkričio 28 d. Advento vainikų šventinimo rytmetis Utenos mokyklos-vaikų darželyje „Varpelis"
Advento pradžia „Varpelyje"Žadėjai Tu, Dievuli,
Atsiųsti mums Jėzulį,
O mes Jo laukiam, laukiam,
Dangus net apsiniaukė.

Tokiais žodžiais lapkričio 28 dieną Utenos mokyklos-vaikų darželio „Varpelis" vaikai pradėjo Advento vainikų šventinimo rytmetį.
„Kad galėtume gyventi tikru Kalėdų džiaugsmu, turime Advento metu tam pasiruošti. Turime laukti kūdikėlio Jėzaus ir parengti Jam kelią į savo širdeles,"- kalbėjo auklėtoja Kristina.
Vaikai paruošė dovanėles- mažas širdeles su gerais darbeliais ir pažadais, kuriomis papuošė Advento vainiką.
Vainikus pašventino ir kartu su vaikais bei auklėtojomis meldėsi klebonas teol. lic. Henrikas Kalpokas. Skambant giesmelei buvo uždegta pirmoji iš keturių - Pranašo žvakė. Kas savaitę uždegdami vis po naują žvakutę, susikaupę bei darydami gerus darbus, pačiu tamsiausiu metu keliausime į šviesiausią ir gražiausią metų šventę - šv. Kalėdas.
Prie Advento vainiko
Mažieji renginio dalyviai
Vainikus pašventino ir kartu su vaikais bei auklėtojomis meldėsi klebonas teol. lic. Henrikas Kalpokas
Renginio akimirka