Projektas „Debatų metodikos integravimas į formaliojo švietimo sistemą“ tęsiasi...
Kuriame Lietuvos ateitįsmmesfUžpalių gimnazijos Debatų klubas ir jo vadovės mokytojos metodininkės J. Kirdeikienė ir N. Braukylienė tęsia savo veiklą projekte pristatydamos Lietuvos mokykloms inovatyvią debatų metodiką ir jos panaudojimo galimybes pamokose ir užklasinėje veikloje.
Utenos r. Užpalių gimnazijos Debatų klubo nariai 2011 m. spalio 18 dieną vyko į Rokiškio rajoną, Obelius, kur gimnazijos bendruomenę (I-IV gimnazijos klasių mokinius ir mokytojus) supažindino su viešaisiais debatais patyčių tema. Patyčios yra viena aktualiausių temų jaunų žmonių gyvenime. Dvi Užpalių gimnazijos komandos pristatė debatus tema „Patyčios mokykloje- problema, kurią galima išspręsti". Komandų narės pristatė statistika pagrįstus patyčių pavyzdžius Lietuvos mokyklose, įrodinėjo, kokie geriausi būdai stabdyti patyčias. Obelių gimnazijos bendruomenės nariai buvo aktyvūs klausytojai ir plojimais bei pastabomis išreiškė savo pritarimą kalbančiųjų pateiktiems argumentams
Lapkričio mėnesį Utenos raj. Užpalių gimnazijos Debatų klubo nariai apsilankė Utenos r. Saldutiškio pagrindinėje mokykloje. Pristatėme gimnazijos Debatų klubą, supažindinome su forumo debatų metodika, praktiškai parodėme forumo debatus, kurių metu požiūrį į problemą išreiškia ne tik kalbėtojai, bet ir klausytojai. Galimybę pasisakyti turi visi renginio dalyviai, toks metodas yra naudingas tiek formaliame, tiek neformaliame švietime.

 2011 m. lapkričio 14 dieną įvyko jau seniai lauktas susitikimas Ignalinos Vidiškių gimnazijos mokiniais, kurie dar nebuvo susidūrę su debatų metodu. Papasakojome kaip 2011 m. sausio mėnesį įsijungėme ESFA finansuojamą projektą „Debatų metodikos integravimas į formaliojo švietimo sistemą" ir populiariname debatų metodą kaip tinkantį mokyti ir mokytis.
Vidiškių gimnazijos bendruomenę (1 - 4 gimnazijos klasių mokinius ir mokytojus) supažindinome su viešaisiais debatais. Dvi Užpalių gimnazijos komandos pristatė debatus ta pačia tema kaip Obelių gimnazijoje, tai yra „Patyčios mokykloje - problema, kurią galima išspręsti". Komandų narės pristatė statistika pagrįstus patyčių pavyzdžius Lietuvos mokyklose, įrodinėjo, kokie geriausi būdai kovoti su patyčiomis. Vieni kalbančiųjų argumentai sulaukė pritarimų, kiti - prieštaravimų, tačiau svarbiausia, kad nepaliko abejingų. Juk debatų vertybė ir yra burti smalsius, aktyvius, kritiškai mąstančius, pilietiškus žmones.

Pasibaigus debatams, Vidiškių gimnazistai, dalyvaujantys „Piliečio žadintuvo" projekte, pristatė forumo teatro metodą. Vadovaujami mokytojos Viktorijos Bučelienės jie paruošė vaidybinę situaciją patyčių ir smurto tema. Suvaidinta situacija buvo aptariama su žiūrovais, kuriems buvo leista prisijungti prie vaidinančių ir pakeisti situaciją norima linkme. Forumo teatro tikslas, kaip sakė mokytoja Viktorija Bučelienė, labai panašus į debatų metodo - siekiama, kad žmonės kalbėtųsi, ieškotų problemų sprendimo būdų. Smagu, kad Užpalių mokiniai įsijungė į situacijų sprendimą

Tikimės, kad bendri tikslai ir užsimezgę ryšiai taps sėkmingo bendradarbiavimo ir draugystės su Ignalinos Vidiškių gimnazijos bendruomene pradžia.

ESFA finansuojamo projekto „Debatų metodikos integravimas į formaliojo švietimo sistemą" dalis yra gimnazijų bei vidurinių mokyklų debatų klubų mokinių dalyvavimas respublikiniame debatų turnyre anglų kalba, organizuotame respublikinio Debatų centro (vadovė Virginija Pakšienė). 2011 metų lapkričio 19-20 dienomis Užpalių gimnazijos Debatų klubo komanda dalyvavo minėtame turnyre Vilniuje ir debatavo tema „Emigrantai privalo grąžinti pinigus, išleistus jų išsilavinimui, į savo šalies biudžetą". Mums buvo garbė išklausyti forumo debatus šia tema, po kurių į klausimus, aktualius jaunimui bei mokytojams, atsakė švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys.

 

Istorijos mokytoja metodininkė N. Braukylienė ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Jūratė Kirdeikienė