Kuriama programa gabiems vaikams
Vytauto Didžiojo UniversitetasUtenos Krašuonos pagrindinės mokyklos, partnerių teisėmis dalyvaujančios Vytauto Didžiojo universiteto vykdomame projekte „Pradinio mokyklinio amžiaus gabiems vaikams skirto pagilinto turinio gamtamokslinio ugdymo metodo sukūrimas ir taikymas", pradinių klasių mokytojos Inga Janaščienė, Aušrinė Kazlauskienė, Larisa Niaurienė bei Rita Rimšelienė dalyvaudamos teoriniame praktiniame seminare susipažino su geriausia Lietuvos ir užsienio mokslininkų bei praktikų patirtimi kuriant ir taikant gabių vaikų ugdymo metodus. Po detalios užsienio mokslinės metodinės literatūros bei projekto ugdymo metodo programos PRAGGA analizės mokytojų komanda yra pasirengusi dalyvauti metodo taikomosios medžiagos rengime. 2011 metų lapkričio 12 dieną VšĮ "Mokykla vaikams" vyko pirmasis projekto ekspertų parengimo darbui (taikomosios medžiagos rašymui) seminaras.

Projekto ekspertė Utenos Krašuonos pagrindinės mokyklos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Telksnienė