LIONS QUEST programos diegimo mokymai Utenos Krašuonos pagrindinėje mokykloje
lions quest
Seminaro dalyviaiUtenos Krašuonos pagrindinė mokykla viena iš 38 Lietuvos mokyklų įgyvendinančių VšĮ LIONS QUEST LIETUVA projektą „Socialinis ir emocinis ugdymas mokykloje". Pagal šį projektą rugsėjo 20-22 d. ir spalio 18-20 d. mokykloje vyko LIONS QUEST gyvenimo įgūdžių ugdymo programos „Paauglystės kryžkelės" diegimo mokymai. Du kartus po tris dienas Utenos Krašuonos pagrindinės mokyklos bendruomenės nariai mokymuose buvo ne tik šeimininkai, bet ir dalyviai kartu su Utenos Vyturių pagrindinės mokyklos bei Utenos Rapolo Šaltenio pagrindinės mokyklos pedagogais, darbuotojais.

seminaras (1)Socialinio ir emocinio ugdymo metodikos diegimo, LIONS QUEST programos instruktorė-konsultantė socialinių mokslų daktarė Daiva Šukytė kartu su VšĮ LIONS QUEST LIETUVA direktoriumi, projektų vadovu Linu Slušniu mokymų dalyvius supažindino su pasaulyje pripažinta ir analogo Lietuvoje neturinčia programa, skirta V-VII klasių mokiniams. Ši programa apima visą mokyklos gyvenimą: pamokų organizavimą ir jų turinį, tėvų ir bendruomenės įtraukimą, mokymosi aplinkos kūrimą ir mokytojų profesinį tobulinimą. Mokyklų bendruomenių nariai praktiniuose užsiėmimuose, taikant modernias mokymo technologijas, mokėsi vesti LIONS QUEST pamokas, organizuoti susirinkimus tėvams. Aptarė programos pritaikymo galimybes susiejant su jau veikiančiomis mokykloje prevencinėmis programomis, numatytomis veiklomis.
Į iškilmingą ir nuotaikingą Utenos Krašuonos pagrindinės mokyklos bendruomenės narių grupės suorganizuotą LIONS QUEST pažymėjimų mokymų dalyviams įteikimo ceremoniją atvyko Užpalių LIONS klubo narė Nijolė Rimkevičienė, kuri pristatė klubo veiklą, supažindino su paramos idėjomis ir akcijomis, pasidžiaugė LIONS QUEST programos tikslais.
Mokymuose dalyvavę LIONS QUEST mokytojai tiki QUEST programos kūrėjo Riko Litlio žodžiais, jog kiekvienam vaikui reikia: nuolatinių tarpusavio santykių su rūpestingu suaugusiuoju, saugios aplinkos augti ir mokytis, sveikos pradžios sveikai ateičiai, vertingų įgūdžių, kuriuos suteikia efektyvus mokymas, galimybės pajausti bendruomenės palankumą savanoriškai jai padedant.

Projekto koordinatorė mokykloje Violeta Vaičiūnienė
seminaras (4)
seminaras (2)
seminaras (5)
seminaras (6)