Lietuvių kalbos ir dailės pamokos netradicinėje aplinkoje- A. ir M. Miškinių literatūrinėje - etnografinėje sodyboje Juknėnuose
Pamoka A. ir M. Miškinių literatūrinėje-atnografinėje sodyboje2011 m. spalio 25 dieną Utenos Rapolo Šaltenio pagrindinės mokyklos 7a klasės mokiniams lietuvių kalbos ir dailės pamokos vyko netradicinėje aplinkoje - A. ir M. Miškinių literatūrinėje - etnografinėje sodyboje Juknėnuose. Integruotas pamokas vedė mokytojos metodininkės - Rita Panavienė ir Daina Usevičienė. Mokiniai susipažino su sodyboje esančiais senoviniais daiktais, lietuvių liaudies architektūra, kaimo sodybos kraštovaizdžiu. Prisilietę prie istorinės socialinės aplinkos mokiniai turėjo galimybę pajusti praeities ir dabarties sąsajas, turimą patirtį įgyvendino naujoje aplinkoje - plenere.