Vyžuonų pagrindinės mokykla dalyvauja tarptautiniame Comenius projekte „Pasakų pasaulis"
Comenius_pasaku_pasaulisMokymosi visa gyvenimaAugančio vaiko pasaulyje daug vietos užima tai, ką jis atsinešė iš ankstyvos vaikystės. O čia dažniausiai skamba mamos lopšinės melodija, gyvena tėvų ar senelių sektų pasakų veikėjai. Pradėjus lankyti mokyklą šis pasaulis plečiasi, vis daugiau sužinoma, toliau nukeliaujama lakios vaizduotės ir įgytų žinių dėka.

Vyžuonų pagrindinės mokyklos pradinių ir penktos klasių mokiniai sumanių ir energingų mokytojų dėka savo žinias apie įvairių tautų kultūrą bei mitologiją plečia jau antrus metus dalyvaudami tarptautiniame Comenius projekte „Pasakų pasaulis". Mokiniai visus metus skaitė, iliustravo, inscenizavo Europos, Azijos šalių pasakas. Nagrinėdami šias 2011.10.12_11.09.12pasakas, praplėtė žinias apie šių šalių kultūrą, papročius, gerino skaitymo įgūdžius. Vaikai susirado naujų draugų iš Ispanijos bei Italijos. Ir dabar tęsia susirašinėjimą su jais.

Praėjusiais mokslo metais šis projektas buvo pristatytas mokinių tėveliams, miestelio bendruomenei, Utenos rajono pradinių klasių mokytojų tarybai. Apie projekto veiklą ir atliktus darbus galima pasiskaityti tinklapyje http://www.vyzuonos.utena.lm.lt/

Šių metų spalio 10-15 dienomis Vyžuonų pagrindinės mokyklos projekto koordinatoriai Rita Morozovienė, Jūratė Kirdeikienė ir mokytojas Vidmantas Jurka lankėsi Rumunijoje Galati miesto scoala gimnaziala Nr.11 „Michail Sadoveanu" mokykloje. Čia susitiko projekto „Pasakų pasaulis" dalyvių - septynių valstybių -koordinatoriai. Buvo apibendrinti tarptautinio projekto tarpiniai rezultatai. Taip pat numatyti tolimesni tikslai. Šį trimestrą toliau keliausime pasakų labirintais ir domėsimės Afrikos pasakų pasauliu. Su susitikimo veikla galima susipažinti bendrame šalių partnerių tinklapyje www.nsa-comenius.blogspot.com

Mokytojai taip pat plačiau susipažino su Rumunijos kultūra. Paaiškėjo, jog Galati miestas yra rytinėje šalies dalyje, prie Dunojaus žiočių. Mieste gyvena apie 280 0002011.10.12_13.23.27 gyventojų. Scoala gimnaziala Nr.11 „Michail Sadoveanu pagrindinėje mokykloje mokosi apie 500 pirmų – aštuntų klasių mokinių. Mokiniai dėvi uniformas, mokymo įstaiga saugoma saugos darbuotojų, lauke įrengtos specialios lauko klasės, kuriose mokiniai dirba, kai viduje temperatūra būna apie 40 laipsnių šilumos. Į akis krito labai dideli klasių dienynai ir neįprasti vaikų sąsiuviniai. Rumunijoje, kaip ir mūsų mokyklose, gausu informacinių technologijų. O vaikai tokie pat turbūt visame pasaulyje: linksmi, išradingi ir energingi.

Džiugu, jog Vyžuonų pagrindinės mokyklos mokinių kūrybiniai darbeliai, piešiniai, rašiniai, pasakojimai žinomi Italijoje, Rumunijoje, Ispanijoje, Turkijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje ir kitose valstybėse. O pravėrus mažos Utenos rajono mokyklos duris kiekvieną pasitinka ne tik vietos mokyklos mokinių darbeliais išpuošta mokykla, bet ir iš vaikų lūpų sklindantys pasisveikinimo ar atsisveikinimo žodžiai įvairiomis kalbomis, o mokiniai ir mokytojai gali papasakoti ne tik apie savo kraštą, bet ir apie tas valstybes, su kurių mokiniais bei mokytojais bendrauja.

Projekto koordinatorės
Rita Morozovienė

Jūratė Kirdeikienė

2011.10.12_14.33.35

DSCF5522
DSCF5536