Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centras dalyvauja Leonardo da Vinci programos mobilumo projekte „Darbuotojų kompetencijų tobulinimas socialinių paslaugų kokybės gerinimui, perimant geriausią Jungtinės Karalystės patirtį".
Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centras dalyvauja Leonardo da Vinci programos mobilumo projekte „Darbuotojų kompetencijų tobulinimas socialinių paslaugų kokybės gerinimui, perimant geriausią Jungtinės Karalystės patirtį". Paraiškos Nr. LLP-LdV-PV-2011-LT-0557

Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centras nuolat plėtoja ryšius su socialiniais partneriais ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Centro tikslas- tobulinti ugdymo ir socialinių paslaugų kokybę dirbant su tėvų globos netekusiais vaikais, negalią turinčiais vaikais ir jaunuoliais, globėjais, įtėviais, socialinės atskirties šeimomis.

Centras vystant projektines veiklas glaudžiai bendradarbiauja ne tik su Lietuvos, bet ir su Latvijos, Vokietijos, Olandijos, Švedijos ir Škotijos socialiniais partneriais.

2011 m. sausio mėnesį Centro direktorė dalyvavo trijų dienų pažintiniame vizite Glasgow kolegijoje Škotijoje. Užsimezgė graži draugystė ne tik su Glasgow kolegija, bet ir su Molėtų vaikų globos namais, Zarasų krašto su negalia žmonių sąjunga, kurie taip pat dalyvavo pažintiniame vizite. Vėliau buvo apteikti projektai dalyvauti Leonardo da Vinci programos mobilumo projekte. Centro projektas dar yra rezerviniame sąraše ir galutiniai rezultatai paaiškės šių metų rugsėjį.
2011 m. liepos mėn. Molėtų vaikų globos namai jau pasirašė dotacijos sutartį su Švietimo mainų paramos fondu. Dotacija skirta, įgyvendinti Leonardo da Vinci programos mobilumo projektui paraiškos Nr. LLP-LdV-PV-2011-LT-0557 „Darbuotojų kompetencijų tobulinimas socialinių paslaugų kokybės gerinimui, perimant geriausią Jungtinės Karalystės patirtį", kuriame kaip partneris dalyvauja ir Centras.

Projektas skirtas specialistams, dirbantiems institucijose, teikiančiose socialines paslaugas pažeidžiamoms gyventojų grupėms bei vykdantiems vaikų socializacijos, neįgalių žmonių integracijos programas. Šiame projekte numatyti dalyviai iš valstybinių ir nevyriausybinių organizacijų: Molėtų vaikų globos namų, Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centro, Obelių vaikų globos namų, nevyriausybinių organizacijų atstovai iš Zarasų krašto žmonių su negalia sąjungos ir VšĮ „Mėlynieji ežerai", Ignalina. Projekto dalyvius galima suskirstyti į dvi tikslines grupes:

- nevyriausybinių organizacijų ir neįgaliųjų asociacijų atstovai ar darbuotojai;

- stacionarių globos įstaigų socialiniai darbuotojai/pedagogai.

Projekto tikslas - perimti geriausią Jungtinės Karalystės patirtį, gerinant teikiamų socialinių paslaugų kokybę.

Projekto metu įgyta patirtis sudarys galimybę perimti ir perteikti UK šalies patirtį kokybiškų socialinių paslaugų teikimui Lietuvoje. Bus suformuluoti konkretūs siūlymai Lietuvos organizacijoms, atsakingoms už vaikų globą, neįgaliųjų integraciją, vaikų socializaciją.

Vieta: Jungtinė Karalystė (2011-06-01/2011-12-31)

Programa finansuojama iš Europos Sąjungos lėšų pagal Mokymosi visą gyvenimą programos, Leonardo da Vinci paprogramės, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Tikimės gerų rezultatų.

Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centro direktorė Diana Deveikienė