„Saulės“ gimnazijos bendruomenės tikslas – mokykla, pažangi skaitmeniniame ugdyme

selfie1

Utenos „Saulės“ gimnazija prisijungė prie Europos mokyklų, prisiimančių siekį visai mokyklos bendruomenei tobulėti skaitmeninių kompetencijų srityje, įtraukiant ir nuotolinio mokymosi nuostatas. Visus metus mokytojai ir mokiniai rinks savo skaitmeninių kompetencijų augimo įrodymus ir taip dalyvaus Europos švietimo iniciatyvos rengiamuose „Skaitmeninių mokyklų apdovanojimuose“. Plačiau apie „Digital Schools Awards“ apdovanojimus, dalyvaujančias mokyklas.
Pirmame etape mokytojai ir mokiniai atliks skaitmeninį įsivertinimą SELFIE įrankiu. SELFIE – tai internetinė savianalizei skirta priemonė mokykloms, kuri leidžia įsivertinti ir geriau taikyti skaitmenines technologijas mokymo ir mokymosi procesuose. Šią priemonę sukūrė Europos Komisija drauge su Europos šalių švietimo ekspertų ir praktikų grupe. 2017 m. pabaigoje priemonės beta versiją visoje Europoje išbandė daugiau kaip 67 000 mokyklos vadovų, mokytojų ir mokinių. Pasitelkiant klausimynus, šia priemone anonimiškai ir savanoriškais pagrindais renkamos mokyklų vadovų, mokytojų ir mokinių nuomonės, o rezultatai suteikia galimybę pamatyti mokyklos stipriąsias ir tobulintinas puses. Klausimynas nagrinėja mokytojų ir vadovų lyderystės ir profesinio augimo skaitmeniniame ugdyme, mokyklos infrastruktūros, mokinių gebėjimų dirbti skaitmeninėmis technologijomis sritis.

Utenos „Saulės“ gimnazijos informacija