Ne tik šventieji puodus lipdo

2020 02 Dažnai puodžius žavisi kolegos meistro puodynėmis, kai jos blizga po stiklu, tačiau apsilankęs dirbtuvėse supranta, kad ir jis naudoja tuos pačius elementus, suvokia, kad jo puodynių blizgesys ne ką menkesnis!
Toks suvokimas aplankė ir Utenos Dauniškio gimnazijos komandą, kuri viešėjo privačioje Forvardo mokykloje, esančioje šalia Vilniaus. Tai tėvų vizionierių įkurta mokykla, kurios modelis yra paimtas iš Vokietijos ir patobulintas Suomijos mokyklų gerąja patirtimi.
Esminė žinia, su kuria mokyklos vadovai ir pasitinka, ir išlydi, buvo pabrėžiama ne vieną kartą – akademiniai pasiekimai ir vaiko savijauta yra vienodai svarbūs. „Mažiau yra daugiau“,- vadovaujantis šia pozicija formuojamos užduotys ir organizuojamas ugdymo procesas, kurio esmė- individualizavimas. Mokiniai patys renkasi kiekvieno dalyko mokymosi lygį, jie neperkrauti užduočių, nes renkasi pagal savo pajėgumą, pagal savo interesus. Pozicija „mažiau yra daugiau“ populiari ir mūsų gimnazijoje, nes užduočių skirstymas pagal lygius skatina mokinį prisiimti atsakomybę. Toks skirstymas itin gabiems mokiniams atveria gilesnes akademines studijas, o silpnesni vaikai yra neperkraunami pertekliniais darbais. Čia ir slypi geros vaiko savijautos paslaptis.


Dauniškio gimnazijos mokinių, kaip ir Forvardo, mokymasis prasideda nuo trišalio (mokinio, tėvų ir mokyklos) susitarimo, kuriame atsispindi ne tik mokyklos, bet ir šeimos atsakomybė bei įsipareigojimai. Šie susitarimai įtvirtinami, atnaujinami kiekvieno tėvų susirinkimo metu, kai susitinka mokinys, tėvai ir mokytojas, o vyresnėse klasėse individualių pokalbių metu, kai šeima bendrauja su auklėtoju.
Mūsų gimnazijos mokytojai jau mokslo metų pradžioje skatina atsakomybę už savo mokymosi rezultatus. Gimnazistai supažindinami su dalykų programomis, visi kartu sukuria pamokos taisykles. Mokytojai ruošia užduotis siūlydami mokiniams pasirinkti mokymosi lygius (bazinis, pagrindinis ir aukštesnysis). Tokią galimybę sustiprina ir mokytojų paruošta skaitmenizuota ir padalomoji mokymosi medžiaga. Taip akcentuojamas pasitikėjimas vaikais, jų gebėjimas mokytis savarankiškai, jų iniciatyva, entuziazmas ir vidinė motyvacija.
Forvardo mokiniai patys renkasi temas, kurias nori analizuoti pirmiausia. Mokytojas yra tik ugdymosi proceso partneris, pagalbininkas ir konsultantas. Dauniškio gimnazija pateikia mėnesio, skyriaus arba viso pusmečio temas. Toks principas skatina individualiai planuoti mokymosi tempą, skatina vidinę motyvaciją, tai yra galimybę mokytis daugiau nei numatyta, moko planuoti laiką, atrasti savo mokymosi stilių, suvokti savo stipriąsias puses.
Kai šventųjų veiklą stebi iš toli, ji blizga visomis vaivorykštės spalvomis, ji žavi ir vilioja, tačiau, kai pasigilini, nustembi ir džiaugiesi, kad minkydamas savo molį naudoji panašius metodus, kurie orientuoti į visapusišką asmenybės brandą.


Informaciją pateikė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja R. Bakanienė ir istorijos mokytoja S. Taraškevičienė

 

laisvos vietos

logo lyderiu laikas 

vokas