Utenos Krašuonos pagrindinė mokykla pasirašė jungtinės veiklos sutartį su Vytauto Didžiojo universitetu
VDUUtenos Krašuonos pagrindinė mokykla pasirašė jungtinės veiklos sutartį su Vytauto Didžiojo universitetu dėl bendradarbiavimo įgyvendinant Europos Socialinio Fondo finansuojamą projekto „Pradinio mokyklinio amžiaus gabiems vaikams skirto pagilinto turinio gamtamokslinio ugdymo metodo sukūrimas ir taikymas" pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą" priemonę „Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje".

„Iš savo patirties žinome, kad gabieji yra išskirtiniai mokiniai, tad jų galioms realizuoti ir stiprinti būtini specialūs ugdymo metodai ir galimybė mokytis ir bendrauti su panašiais į save. Gabiems vaikams tinkamas mokymas skiriasi nuo įprasto ne tiek kiekybe, kiek kokybe: jiems reikia didesnio tempo, išsamumo ir sudėtingumo," – sako neformalaus ankstyvo gabių vaikų ugdymo programos „Gabių vaikų akademija" bei nevalstybinės pradinės mokyklos „Žiniukas" direktorė Ingrida Ramanauskienė. Kurdama ugdymo metodą jungtinė ekspertų komanda analizuos geriausią pasaulinę gabių vaikų ugdymo patirtį ir naudojamus metodus, konsultuosis su užsienio ekspertais. Bus sukurti gamtamokslinio ugdymo metodo moduliai 1–4 klasėms – po 20 pamokų kiekvienai klasei, kurie pateiks pilną mokytojo darbui ir mokinio ugdymuisi reikalingą taikomąją medžiagą. Ugdymo metodą mokyklos – projekto partneriai 7 mėn. taikys bent 20-iai identifikuotų gabių vaikų.

Projekto vadovės dr. Linos Kaminskienės teigimu, pagal VDU mokslininkų sukurtą pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą projekte mokysis 100 pradinio ugdymo pedagogų iš visų Lietuvos rajonų, kurie sudarys gabių vaikų pradinio ugdymo ekspertų tinklą visoje Lietuvoje.

Mokyklos koordinatorius Laima Telksnienė