Utenos švietimo įstaigų mokinių savivaldų kuratorių ir mokinių edukacinė išvyka

62520946 1037300803326027 4125056903711555584 n

2019 m. birželio 10 d., įgyvendinat Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos mokinių savivaldų informavimo centro projektą „Utenos miesto ir rajono moksleivių pilietiškumo ugdymas, skatinant įsitraukimą į jaunimo politikos procesus, bendradarbiavimą su mokyklos bendruomene ir atstovavimą moksleivių balsui“ (projektą administruoja – Utenos švietimo centras), organizuota Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokinių savivaldų kuratorių ir mokinių edukacinė išvyka į Kėdainius.

Išvykos tikslas – skatinti mokinių savivaldų kuratorių ir mokinių savivaldų atstovų bendradarbiavimą per projektinę ir pažintinę veiklą. Dalyvių grupė lankėsi Kėdainių šviesiosios gimnazijoje, kurioje vyko paskaita – diskusija gimnazijos mokinių savivaldos veiklos klausimais, paskaitos dalyviai dalinosi neformaliąja patirtimi, domėjosi Sėkmės ir lyderystės mokykla, vienintele tokio tipo neformaliojo vaikų švietimo įstaiga Lietuvoje, susipažino su Kėdainių krašto istorija, lankytinais objektais.
Gerosios patirties sklaida, mokinių ir mokytojų bendravimas ir bendradarbiavimas didina jaunuolių asmenines kompetencijas, sudaro sąlygas jaunimo neformalaus švietimo veiklai ir plėtrai.

Projektas finansuojamas Utenos rajono savivaldybės jaunimo užimtumo programos lėšomis.

62646839 1311714495653414 4040037201453514752 n