STEAM ugdymo srities iniciatyva (temų ciklas apie Adolfo Šapokos gimnazijos veiklų kryptingumą)

Adolfo Šapokos gimnazija2019 metais komplektuodama 3-čias klases Utenos Adolfo Šapokos gimnazija mokiniams siūlo patrauklias ugdymo kryptis: mokymąsi VGTU mobilioje grupėje (eksperimento (chemija, fizika) technologija, robotikos elementai); mokymąsi STEAM mobilioje grupėje (eksperimento (chemija, biologija) technologija, lotynų kalba); mokymąsi socialinių-humanitarinių mokslų mobilioje grupėje (debatai anglų ir lietuvių kalba, pilietinė praktika, vertimo modulis, kūrybiniai darbai, vokiečių, prancūzų, italų kalbos). Siūlydama šiuos pasirinkimus gimnazija atkuria pusiausvyrą tarp technologijų ir socialinių-humanitarinių mokslų, kai ugdyme akcentuojama ir techninė kūryba, ir kūrybiškumas, t.y. skirtingų mokomųjų dalykų derinimas. Dirbdama šia kryptimi gimnazija toliau tęsia gabiųjų vaikų ugdymo programos įgyvendinimą, plėtoja ugdymui aktualias mokytojų kompetencijas, skatina inovatyvias mokinių ir mokytojų STEAM iniciatyvas, kaip antai praktinį sąmoningumą, kai tikslieji mokymo(si) dalykai gali būti pritaikomi kasdieniame gyvenime. Įvairūs moksliniai eksperimentai, praktiniai darbai bei tyrimai atliekami gimnazijoje įrengtose edukacinėse erdvėse, gamtos mokslų laboratorijose. Dalį bandymų mokiniai atlieka Vilniaus Gedimino technikos universitete, Kauno technologijos universitete, Utenos kolegijoje, o tai skatina bendradarbiavimą su akademiniais, socialiniais partneriais.

Apie gimnazijos sėkmingos veiklos rezultatus rekomenduojame skaityti:

                                                                                                Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos informacija