2019 m. gegužės 22 d. Utenos rajono švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui išvyka

2019 m. gegužės 22 dieną Kaune Prano Daunio ugdymo centre lankėsi Utenos rajono švietimo įstaigų direktorių pavaduotojai ugdymui. Metodinės išvykos „Ugdymo proceso organizavimas, atliepiant individualius vaikų gebėjimus ir poreikius“ metu centro darbuotojai papasakojo, kaip dirbama su vaikais, kuriems pripažintas autizmas, kokiomis individualiomis priemonėmis padedama jiems socializuotis, integruotis į visuomenę. Psichologė Toma Malvicė supažindino su centro ikimokyklinio ugdymo skyriaus materialine technine baze, paslaugų įvairove, dirbančiais pedagogais. Direktorė Raimonda Juknevičienė pasakojo kaip ugdant tinkamais ir patikrintais metodais, prieinamu lygiu ir tempu saugioje, įprastoje aplinkoje, tenkinami individualūs poreikiai, atsižvelgiant į asmenybei būdingą pasaulio suvokimą. Centro pedagogai dalinosi darbo patirtimi įgyvendinant ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, neformaliojo švietimo programas bei teikiant kokybiškas švietimo, medicinines, konsultacines ir kitas paslaugas.

Pavaduotojai lankėsi eksperimentinėje laboratorijoje „Pelkių mokykla“ VDU mokslo ir studijų centre.

20190522_100510
20190522_101400
20190522_101508
20190522_105923
20190522_115106
20190522_121539
20190522_124329
20190522_141350
20190522_142510
20190522_142802
01/10 
start stop bwd fwd