Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas nr. 08.6.1-ESFA-V-911-20-0009 „KŪRYBIŠKUMO ERDVĖ“

logoProjekte „Kūrybiškumo erdvė" dalyvauja trys Utenos miesto įstaigos: Utenos švietimo centras (pareiškėjas), Utenos rajono savivaldybės administracija, Neformalaus ugdymo centras.

Projekto tikslas - mažinti socialinę atskirtį skatinant Utenos miesto bendruomenės įsitraukimą per savanorystę į projekto sociokultūrines paslaugas ugdančias socialinės rizikos vaikų ir jaunimo kūrybiškumą .

Projekto tikslinė grupė - socialinę atskirtį patiriantys vaikai ir jaunimas.

1
2
3
4
6
8
1/6 
start stop bwd fwd

Siekiant sumažinti tikslinės grupės socialinę atskirtį, ES struktūrinių fondų pagalba projekto metu, įsigijus reikiamos įrangos bei edukacinių priemonių, būtų vykdomos įvairios sociokultūrinės veiklos (renginiai, šešios 3 dienų trukmės kūrybinės stovyklos, interaktyvaus klubo, muzikinio klubo veiklos ir kūrybiškumo klubo veiklos, šešios pažintinės išvykos), skatinančios tikslinės grupės dalyvių kūrybiškumą, domėjimąsi technologijomis, inžinerija, ugdančios saviraišką. ES lėšos būtų panaudotos dvidešimčiai savanorių, kurie padės teikti sociokultūrines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunimui, apmokymui. Parengti savanoriai bendradarbiaudami padės įgyvendinti Utenos mieste vykdomas projektines veiklas. Suburtas savanorių tinklas bei sukaupta jų patirtis padės plėtoti kitus mieste vykdomus projektus bei užtikrinti jų tęstinumą.

Vykdant projektą bendrųjų įgūdžių mokymuose dalyvaujantys savanorių, įgiję pedagoginių ir psichologinių žinių, talkina įvairiose projekte numatytose veiklose: 2019 metų balandžio 24-26 dienomis (per mokinių pavasario atostogas) 1 -5 klasių mokinių, patiriančių vienokią ar kitokią socialinę atskirtį, grupėms buvo organizuotos dvi trijų dienų stovyklėlės, kuriose dalyvavo per trisdešimt vaikų (filmas apie stovyklos akimirkas https://youtu.be/7yZWPYfOkxA), gegužės 14 d. ir 16 d. vaikams ir jaunimui buvo suorganizuotos išvykos į Kauną ir Vilnių, perkama įranga ir priemonės nuo rugsėjo mėnesio pradėsiantiems veikti trims vaikų užimtumo klubams: interaktyviam, muzikiniam ir kūrybiškumo.

 

Projekto administratorė Utenos švietimo centro metodininkė Ramunė Sabaliauskienė