Dalindamiesi turtėjame

Utenos r. Užpalių gimnazijos ir Utenos Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio“ skyriaus pradinių klasių mokiniai ir mokytojai nuo 2018 m. rugsėjo mėn. dalyvauja Ugdymo plėtotės centro kartu su Švietimo ir mokslo ministerija vykdomame projekte „Informatika pradiniame ugdyme“. Šio projekto svarbiausias tikslas - ugdyti pradinių klasių mokinių informatinį mąstymą ir skaitmeninį raštingumą.
Šių mokyklų mokytojai susitiko „Žiburio“ skyriuje, kad pasidalintų patirtimi. Mokytoja E. Kazokienė pakvietė į klasę, kur su mokiniais pademonstravo veiklą be kompiuterio „Tinklinis rikiavimas“. Po to mokytoja A. Bazarovienė pristatė „Dvejetainių skaičių“ ir „Piešimo skaitmenimis“ pritaikymą matematikos pamokose. Mokytoja R.Juodvalkienė kalbėjo apie saugų internetą ir algoritmų kūrimą įvairiose pamokose, „Matematinį diktantą“ ir „Story Jumper“ programėlės naudojimą. Mokytoja L. Šapokienė parodė, kaip naudotis „Poplett“-minčių žemėlapių programėle ir „Bebro kortelių“ panaudojimo galimybes IV-oje klasėje. Dir. pavaduotoja ugd. J. Černiauskienė papasakojo apie kitų „Žiburio“ skyriaus mokytojų įsitraukimą į projekto veiklas, akcentavo gerosios patirties sklaidos svarbą.

102_0712
102_0716
dsc_0906
dsc_0909
dsc_0917
dsc_0919
1/6 
start stop bwd fwd


Utenos r. Užpalių gimnazijos mokytoja V. Pranaitienė pasidalino darbo su mokomosios medžiagos „Bebro kortelės“ pirmoje klasėje patirtimi. Mokytoja B. Damauskienė parodė piešimo programas planšetiniu kompiuteriu. Mokytoja L. Janaudienė pristatė matematikos, dailės ir informacinių technologijų integruotą pamoką 3 klasėje tema „Skritulys, apskritimas“. Mokytojas S. Šližys papasakojo apie Užpalių gimnazijoje vykdytą projektą „Programavimo valanda“.
Džiugu, kad kiekvienas mokytojas atrado naujų dalykų, kuriuos išmėgins su mokiniais dar šiais mokslo metais.
Susidomėję projektu ir vykdomomis veiklomis gali daugiau informacijos rasti Ugdymo plėtotės centro svetainėje: https://informatika.ugdome.lt/lt/apie/.