Graži čia žemė... Ji bus tokia, kokie mes būsime

dsc 06082018 m. spalio 19 dieną Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijoje vyko Garbės galerijos 10-mečio ir labai gerai besimokančių mokinių šeimų apdovanojimo šventė. Prieš dešimt metų mokykloje įkurtoje Garbės galerijoje yra 11 narių – politikų, rašytojų, aktorių, verslininkų. Tai buvę mokyklos mokiniai, kurie savo pavyzdžiu drąsina, įkvepia ir moko jaunąją kartą, o šįkart pasveikino ir apdovanojo geriausiai besimokančius mokinius bei jų šeimas.

 

Tądien šventėje dėl įvairių priežasčių dalyvavo ne visi Garbės galerijos nariai, atvyko: Gintaras Diržauskas, Alvydas Katinas, Vytautas Račickas, Arvydas ir Saulius Šalteniai bei Vytautas Valiušis.
Šventiniame renginyje prisimintos vykusių susitikimų su 11 Garbės galerijos narių akimirkos. Vienas iš buvusių mokinių, Garbės galerijos narys UAB „Utenos šilumos tinklai“ direktorius Gintaras Diržauskas susitikimuose su dabartiniais mokiniais dalijasi verslumo žiniomis, supažindina su naujausiomis šilumos gamybos technologijomis, moko matyti galimybes. Galerijos 10-mečio renginyje įmonės vadovas juokavo, kad likimas jam lėmė užsiimti tokiais buitiniais dalykais kaip šilumos gamyba, todėl linkėjo visiems termodinaminės, fizinės šilumos ir vylėsi, kad dvasinės šilumos ir įkvėpimo palinkės kiti Garbės galerijos dalyviai.

Garbės galerijos narys – profesorius Algirdas Gaižutis – ne sykį kvietė mokinius ir mokytojus į diskusijas Vilniaus edukologijos universitete apie pilietiškumą. Profesorius apgailestavo negalėjęs atvykti į renginį, o atsiųstame sveikinime rašė, kad auklėtojo Rapolo Šaltenio, kitų mokytojų veidai netikėtai iškyla įvairiomis gyvenimo aplinkybėmis.
Tęsti Garbės galerijos tradicijas ir darbuotis tėvynės labui atsiųstame sveikinime linkėjo ir buvęs Rapolo Šaltenio progimnazijos mokinys, aktorius Ferdinandas Jakšys.
„Sienos iš vėjo“, „Nugalėję lygumas“ , „Vaikšto vienas“,– tai net trys Garbės galerijos nario Utenos rajono savivaldybės mero Alvydo Katino eilėraščių rinkiniai. Linkusį šmaikštauti gerb. merą, klausėme: „Ar sienos iš vėjo šildo vaikštantį vieną, nugalėjusį lygumas?“ Meras su mokiniais susitikimuose mėgsta diskutuoti apie politiką ir literatūrą, o šįkart mokiniams atviravo, kad niekada nesiekęs išvykti iš savo krašto – nei į Vilnių, nei į Londoną, nes jam to nereikia, jis viską randantis savo gimtinėje.
Renginyje dalyvavo broliai Šalteniai – Arvydas ir Saulius. Mokykla pavadinta jų tėvo, Rapolo Šaltenio vardu, ilgus metus čia dirbusio mokytoju. Dailininkas, prof. Arvydas Šaltenis, „akių menininkas“. Jis teigė: „Jei nerodysime žmonėms, koks gražus pasaulis, kokia tada prasmė?“ Profesorius ragino džiaugtis kiekvieno vaiko, ne tik pirmūnų pasiekimais, ragino nepasiduoti didelių valstybių kultūroms, nes praradę savastį kaip tauta taptume neįdomūs. Arvydas prisiminė savo mokytojus. Metus jam teko mokytis ir pas tėvą Rapolą Šaltenį, dėl ko jis jautėsi nepatogiai. Viešumoje retai pasirodantis rašytojas Saulius Šaltenis neslėpė, kad pastaraisiais metais naudojasi privilegija susitikti ir bendrauti tik su jam patinkančiais žmonėmis. Rašytojo teigimu, visada galima pasirinkti, net kai atrodo, kad tokios galimybės nėra.
Rašytojas Vytautas Račickas perskaitė ištrauką iš naujos savo knygos, o garsus keramikas – Puodžių karalius, Vytautas Valiušis padovanojo mokyklai molinį ąsotį. Renginyje buvo prisimintos susitikimų su Garbės galerijos nariu Albinu Kazanavičiumi akimirkos, kurių metu verslininkas dalijosi su jaunąja karta turtinga gyvenimiška patirtimi bei pagerbtas šviesaus atminimo aktorius Algirdas Grašys.
Rapolo Šaltenio progimnazijos direktorė Milda Survilienė džiaugėsi, kad išėjusieji mokiniai, pasiekę profesines aukštumas, prisimena savo gyvenimo kelio pradžią ir teikia jaunajai kartai pavyzdžių, įrodančių, kokie visagaliai yra mokslas ir darbas, kaip svarbu gyvenime turėti tikslą ir mokėti jo siekti.
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga minint Garbės galerijos 10-metį apdovanoti geriausiai besimokantys mokyklos mokiniai: Lukas Adamonis, Tomas Babelis, Viltė Bulkaitė, Aistis Cibas, Aira Čiutaitė, Nedas Gasiūnas, Adrijus Gimžauskas, Ieva Jankauskaitė, Aysel Maria Kerimova, Deimilė Klevaitė, Majus Kraujalis, Karolina Laučiūtė, Rusnė Matelytė, Vytautė Meškuotytė, Feliksas Paškauskas, Džiuginta Poškaitė, Viktorija Simanavičiūtė, Gintarė Šeikytė, Viktorija Šimonėlytė, Saulė Užkurėlytė.
Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas mokinius pagerbė įteikdamas proginius ženkliukus. Profesorius Arvydas Šaltenis padovanojo šeimos keramikų darbo puodelius ant kurių užrašyti mokytojo Rapolo Šaltenio žodžiai: „Laimingas žmogus gali būti tik tikintis ir mylintis“. Rašytojai Vytautas Račickas ir Saulius Šaltenis įteikė knygas su autografais. Už diegiamas vertybes ir vaiko vedimą į sėkmę šeimos apdovanotos mokyklos direktorės Mildos Survilienės padėkomis su Garbės galerijos narių parašais. Mokinius sveikino Utenos rajono savivaldybės švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyr. specialistė Zita Sabelkienė, o šventę papuošė jaunieji muzikos atlikėjai, dainininkės ir šokėjai.