Džiuginanti dabartis Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje

ASGSavo žinią norėčiau pradėti nuo džiuginančios patirties, t.y. 2018 m. liepos 14 d. Utenos kultūros centre Brandos atestatai buvo įteikti visiems 22-osios Adolfo Šapokos gimnazijos laidos abiturientams. Šiais metais mūsų gimnaziją baigė 150 aktyvių, darbščių, talentingų mokinių.

Bendruomenės vardu sveikinau ir džiaugiausi šios abiturientų laidos sėkme, t. y. puikiais brandos egzaminų (BE) rezultatais. Pirma, iš 23 rajone gautų 100 balų įvertinimų 21 gavo mūsų šapokiukai. Šimtukais džiaugėsi 16 Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos abiturientų. (https://www.asg.utena.lm.lt/images/naujienos/2017-2018/07-14/100.pdf). Antra, keturi mokiniai – Paulina Židulytė (4a klasė), Mantas Bilaišis (4b klasė), Simona Tumėnaitė (4b klasė) ir Augustas Žvirblis (4c klasė) gavo Brandos atestatus su pagyrimu, t. y. visų valstybinių brandos egzaminų (toliau VBE) įvertinimai virš 86 balų, o visų mokomųjų dalykų metiniai pažymiai 9–10 balų. Trečia, visų egzaminų rezultatai rodo, jog 19 proc. mokinių už egzaminą gavo 86 ir daugiau balų, t.y. pasiekė aukštesnįjį pasiekimo lygį; 73 proc. pasiekė pagrindinį lygį. Jeigu dar šiek tiek skaičių, tai, pavyzdžiui, anglų kalbos VBE laikė 145 mokiniai (vidutinis įvertinimas 73,13 balo), informacinių technologijų VBE laikė 13 mokinių (vidutinis įvertinimas 70,69 balo), istorijos VBE laikė 100 mokinių (vidutinis įvertinimas 62,19 balo). Taip pat pirminiai duomenys rodo, jog lyginant su ankstesniais rezultatais šiais metais geriau sekėsi laikyti informacinių technologijų, geografijos ir lietuvių kalbos VBE.

Baigdamas norėčiau pasakyti, jog vertinimai susideda iš įvairių komponentų, būtų galima diskutuoti apie kiekvieno iš jų dydį, bet pripažinkime, jog tokie aukšti rezultatai – tai kryptingos Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos bendruomenės, t.y. mokinių, mokytojų, administracijos, tėvų, veiklos rezultatas.

                                                                             Gimnazijos direktorius Saulius Brasiūnas