Projektinės veiklos Utenos „Saulės“ gimnazijoje

DSC 01272018 m. gegužės 7-11 dienomis Utenos „Saulės“ gimnazijoje viešėjo Europos Komisijos iniciatyvos „Move2Learn, Learn2Move“, skirtos Erasmus 30-ečio progai paminėti, partneriai iš Latvijos Vainodės pagrindinės mokyklos. Prieš tai su latviais jau turėjome bendrą eTwinning projektą „Feelings Through Photography“ („Jausmai fotografijoje“). Erasmus atstovai išrinko geriausius dalyvius, gavusius išskirtinę galimybę keliauti į pasirinktą ES valstybę, su kuria vykdė bendrą projektą.

Šis projektas gimė susitikus abiejų mokyklų – Utenos „Saulės“ gimnazijos ir Vainodės pagrindinės mokyklos – anglų kalbos mokytojoms Viktorijai Bulavkinai ir Almai Palskienei projektinės veiklos tobulinimo kursuose Lenkijoje. Dabar mokytojų ir mokinių bendradarbiavimo dėka mokykla į projektinę veiklą įtraukia vis daugiau naujų dalyvių.
Visą savaitę „Saulės“ gimnazijos ir Latvijos Vainodės pagrindinės mokyklos mokiniai dalyvavo edukacinėse, kūrybinėse veiklose, kurių metu lavino bendradarbiavimo, komunikavimo, darbo grupėje bei kitas kompetencijas. Juk neįprastos veiklos leidžia atsiskleisti ne tik akademiniams gebėjimams, bet ir drąsina veikti nestandartiškai, t. y. moko kūrybiškumo. Be to, projekto dalyviai gilino ir bendravimo anglų kalba įgūdžius, kurie išties reikalingi kiekvieno žmogaus gyvenime.

Ką gi veikė projekto dalyviai? Dalyvavo bendrose latvių ir lietuvių kalbų, rusų kalbos, anglų kalbos pamokose. Kartu su svečiais kūrė ir pristatė prezentacijas apie Uteną, Vainodę, pasitikrino vieni kitų žinias apie savo šalį. Netradicinės sporto varžybos, kompiuterinė muzikos pamoka, bendros muzikos ir šokių pamokos leido geriau pažinti vieniems kitus, o per tai ir šalies kultūrą. Kartu su sauliečiais svečiai dalyvavo Europos dienos minėjime, kuriame nuostabiai atliko dainą a capella stiliumi. Vakarais po gana užimtos dienos svečiai ir mūsų mokiniai dar neišsiskirdavo – žaisdavo futbolą, boulingą ar tiesiog kartu grožėjosi miestu. Priešpaskutinę dieną projekto dalyviai turėjo ir vieną neformalų vakarą sodyboje Ginučiuose, kur svečius nuoširdžiai priėmė antroko Deimanto mama Audrė Pumputienė. Penktadienį svečiai aplankė Anykščius.
Atėjus metui apibendrinti savaitės veiklas ir atsisveikinti, ir mūsų mokiniai, ir svečiai neslėpė liūdesio – teks išsiskirti su draugais. Kiekvienas išties turėjo ką pasakyti apie savaitę, pasidžiaugti naujomis pažintimis, padėkoti už galimybę dalyvauti projekto veiklose. Džiugu, jog ir mūsų mokiniai ateityje svečiuosis Latvijoje ir kartu dalyvaus dar viename projekte.
Nuo 2018 metų rudens „Saulės“ gimnazija, kaip koordinatorė, pradės naujos „Nordplus“ programos veiklas. Gavusi klasių mainų finansavimo patvirtinimą, gimnazija vykdys mokinių ir mokytojų mobilumo veiklas šioje programoje 2 metus. Projektas „Enhancing Emotional Education Through Drama“ („Emocinio ugdymo stiprinimas per dramą“) sujungs 3 mokyklas – Latvijos, Islandijos, Lietuvos – bendram tikslui: emociškai ugdyti žmogų. Ne tik po 15 mokinių ir 3 lydinčius mokytojus iš kiekvienos šalies turės galimybę kelti savo motyvaciją, gerinti akademinius pasiekimus, stiprinti savivertę, išmokti atpažinti žmogaus jausmus, padėti kitam prireikus psichologinės pagalbos ir t.t., bet ir visa mokyklos bendruomenė bus įtraukta į šį projektą.

Per dvejus pastaruosius metus Utenos „Saulės“ gimnazija vykdo net keturių projektų veiklas, kurios nukreiptos į mokinius – lavinti kūrybiškumą, , padėti matematikos srityje, vykdyti gamtamokslinius eksperimentus bei mokinių mainų programą. Ir svarbiausia, kad projektų veiklose dalyvauja ne tik „rinktiniai“, gerai besimokantys mokiniai. Į juos stengiamasi įtraukti kuo daugiau įvairių gebėjimų mokinių.